Lugeja küsib: kas töökohta vahetades võib uuesti õppepuhkust võtta?

Lääne Elu

info@le.ee

Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Õpin ülikoolis ning õpingute kõrvalt käin ka tööl. Vahetasin just töökohta. Eelmise tööandja juures kasutasin 30 kalendripäeva õppepuhkust ära, aga kas uue tööandja juures võin uuesti õppepuhkust võtta?

Esmalt on oluline tähele panna, et õppepuhkust antakse kalendriaasta eest ehk et õppepuhkuse saamise õigust arvestatakse 1. jaanuarist 31. detsembrini, mitte õppeaasta järgi.

Vastavalt täiskasvanute koolituse seaduse § 13 lõikele 1 antakse töötajale ja ametnikule tema taotluse ning õppeasutuse teatise alusel tasemeõppes või täienduskoolitusasutuse pidaja läbi viidavas täienduskoolituses osalemiseks õppepuhkust kuni 30 kalendripäeva kalendriaasta jooksul. Seega juhul, kui jaanuaris on töötaja kõik õppepuhkuse päevad ära kasutanud, ta sel aastal seda enam taotleda ei saa. Kui töötaja on tööandjat vahetanud ja kõik õppepuhkuse päevad kalendriaastas ära kasutanud, ei teki tal õigust uuesti õppepuhkuse taotlemiseks uue tööandja juures.

Küll aga on töötajal uue tööandja juures võimalus kasutada tasemekoolituse lõpetamiseks mõeldud täiendavat 15 kalendripäevast õppepuhkust, mis tuleb tasustada töötasu alammäära ulatuses. Seda muidugi juhul, kui neid päevi endise tööandja juures ära ei kasutatud. Täiendav õppepuhkus lõpetamiseks on mõeldud ennekõike õpingute lõpetamisega seotud tegevusteks viimasel õppeaastal (lõputöö kirjutamine, lõpueksamiteks valmistumine jmt). Samas ei reguleeri täiskasvanute koolituse seadus lõpetamiseks mõeldud õppepuhkuse kasutamist täpsemalt ning kõne alla võib tulla puhkuse kasutamine ka varem kui lõpetamise aastal. Küll aga saab nimetatud puhkust kasutada vaid korra – kui töötaja kasutab tasemeõppe lõpetamiseks mõeldud õppepuhkuse õpingute esimesel aastal ära, siis ei saa seda viimasel aastal enam kasutada. Sama lugu on siis, kui töötaja õpingute vahepeal uuesti tööandjat vahetab.

Õppepuhkusele jäämisest tuleb tööandjale ette teatada vähemalt 14 kalendripäeva. Teavitamine peab toimuma kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (e-kiri, kiri jne). Avalduses tuleks märkida, mis liiki õppepuhkust soovitakse kasutada (kas tasemeõppe lõpetamiseks või tavapärast). Õppepuhkust võib võtta ühes osas või mitmes osas. Seadus ei keela puhkust võtta ka ühe päeva kaupa (v.a juhul, kui õppepuhkust võetakse ainult vabadel päevadel). Õppepuhkusele jäämiseks tuleb esitada tööandjale õppeasutuse teatis. Õppepuhkuse tasu tuleb tööandjal välja maksta eelviimasel tööpäeval enne puhkuse algust, kuid võib ka kokku leppida, et puhkusetasu makstakse välja palgapäeval.

Kaire Saarep

tööinspektsiooni ennetusosakonna juhataja

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments