Lugeja küsib: kas tööandjat peab teavitama kaugtöö asukoha muutusest?

Lääne Elu

info@le.ee

Tööandja on mul lubanud teha kaugtööd. Kaugtöö asukohaks on kokku lepitud mu linnakorter, mille tööandja on heaks kiitnud. Vaheajaks plaanime kogu perega minna maale, kust plaanin teha kaugtööd. Kas pean tööandjale teada andma, et ei tee tööd korteris, vaid maakodus?

Töötaja saab kaugtööd teha üksnes juhul, kui tööandja ja töötaja on kirjalikult vastava kokkuleppe sõlminud. Nad võivad kokku leppida konkreetses kaugtöö tegemise kohas (nt töötaja kodu) või kaugtöö tegemises üldiselt. Kui olete tööandjaga kokku leppinud, et teete kaugtööd konkreetses kohas, siis olukorras, kus tahate teha kaugtööd maakodus, peate tegema tööandjale ettepaneku kaugtöö koha muutmiseks. Tööandjal on õigus kokkuleppe muutmisest ka keelduda.

Tööandja vastutab töötaja töökeskkonna eest ka kaugtööd tehes. Seega on tööandjal antud õigustatud huvi teada, kus kohas ja millises keskkonnas töötaja oma tööülesandeid täidab. Kui tööandja leiab, et töökeskkond maakodus pole kaugtöö tegemiseks sobilik, andke tööandjale teada, kas olete ise valmis töökoha sobivaks kujundama (nt soetama töötooli, laualambi). Tööandjaga on võimalik ka läbi rääkida, kas ta näiteks lubab kaugtöökoha sisustamiseks antud töötooli ja monitori viia ajutiselt teise kohta. Kui aga pooled vajalike kohanduste tegemises kokkuleppele ei jõua, võib tööandja kaugtöö tegemise asukoha muutmisest keelduda.

Kuivõrd kaugtöö tegemine saab toimuda üksnes poolte kokkuleppel, tuleb kõikides kaugtööga seonduvates muudatustes pooltel eraldi kokku leppida.

Greete Kaar

tööinspektsiooni juhtiv nõustamisjurist

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments