Jüri Ott võrdles tuulepargi kava kommunistide repressioonidega

Urmas Lauri

urmas.lauri@le.ee

Jüri Ott. Foto: Urmas Lauri

Lääne-Nigula vallavallavolikogu arendus- ja eelarvekomisjoni koosolekul võrdles komisjoni esimees Jüri Ott tuulepargi ehitamise plaani kommunistide repressioonidega, mis lõppes küüditamisega.

“Ma muidugi volikogus ütlen väga karmilt Enefit Greenile tuginedes nende asjaajamise stiilile ja sooviga seadustest ja normidest mööda hiilida. Toon sellise näite: Ristil on üks monument küüditatutele, ja ma võrdlen seda Enefit Greeni tulekut siia meie valla territooriumile, nagu tulid omal ajal kommunistid- valede, lubadustega ja lõpuks repressioonidega, mis lõppes küüditamisega. Täna oleme sarnases situatsioonis – inimesed peavad oma kodud maha jätma ja mujale kolima,” lausus Ott 18. jaanuaril Skype’i vahendusel peetud komisjoni koosolekul.

Ott ei pea tuuleelektri tootmist otstarbekaks. “Me peaksime aru saama, et kõik need tehnilised lahendused, mis ei ole täna kõige jätkusuutlikumad tuleb jätta kõrvale,” ütles Ott.

Vallavolikogu esimees Neeme Suur tuuleenergia suhtes nii kriitiline polnud. “Kindlasti näen vajadust energia tootmiseks Eesti pinnal ja kindlasti arvan, et tuuleenergeetika on iseenesest väiksema keskkonna mõjuga, kui põlevkivienergia. Paratamatult saab põlevkivienergia ühel hetkel otsa ja rahvusvahelises konkurentsis ka niivõrd tugev ei ole,” lausus Suur.

Ott polnud Suurega sugugi nõus. “Jutt põlevkivi kiirest surmast on ennatlik, põlevkivi jagub 500 aasta peale, kui teda targalt kasutada ja võtta kasutusele uued moodsad tehnoloogiad,” selgitas Ott. “Seda on hiljuti rõhutanud ja kõrge euroametnik Kadri Must, kes vastutab EU-s energeetika teema eest. “

“Hiljuti pandi kõik elektrijaamad tööle, ükski tuulik ei liikunud siin peaaegu nädal. Tuulepargid saavad töötada ainult siis kui on kõrval selline elektrijaam, mis kompenseerib teda. Kui teha neid tuulikuid tohutult, siis sellest mitte mingit kasu ei ole,” lausus Ott. “Euroopa Liit on öelnud, et tuuleparke maa peale ei ole mõtet teha, kui siis merre aga mere tuuleparkidega on omad küsimused, inimesed ei taha neid merre ka.”

Oti sõnul on olemas ka teised lahendused, näiteks aatomienergeetika, päikeseenergia, vesinikutehnoloogia jne. “Me peame mõtlema pigem seda teed, et me oma võsa ja puugid ajaksime ahju. Nii nagu Soomes, valdades on omad väikesed elektrijaamad ja kohalikud inimesed annavad seal neile oma toorme, meil on alustatud valest otsast, aga see ei ole meie süü, sest see on kogu selle Euroopa ja niinimetatud suurte kontsernide lobitöö, et me kaotaksime oma energeetika ära, et mida me oleme suutnud siiani rajada,” ütles Ott.

“Õnneks on meil alles isamaa ajast elektrijaamad, kui asi päris hulluks läheb, siis me saame panna tööle. Ja meie volinik ütles väga selgelt, et sellist juttu, et põlevkivi ära kaob ei ole mõtet rääkida,” nentis Ott.

Päevakorrapunkt “Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise lõpetamine”. Toimus arutelu. Toimus hääletamine. Poolt 7, erapooletuid 1. Otsustati toetada vallavalitsuse poolt koostud eelnõud ja otsus edastad volikogule.

Väljavõte koosoleku protokollist.

16 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments
Oot-oot
2 aastat tagasi

Aga miks Pärnpuu ja Köster tuulikute poolt on?

jajah
2 aastat tagasi
Reply to  Oot-oot

Kalju külast metsavedu käib täiega, väljaveoluba pole, nii see äri toimub?!!!

Postimees
2 aastat tagasi

Südamest kahju, et Adolf Hitler surnud on…

Karla Kesu külast
2 aastat tagasi

Miks peab tuulikuid Piirsalu metsa või Risti ümbrusse ehitama. Pangu mahajäetud või kasutusel karjääridesse nagu Kalda, Jaakna, Kaopalu ja neid on veelgi, muidu veavad prügikollid ja hooletud küproki panijad oma ehitusprahi karjääridesse. Miks peaks tuulikute paigaldamiseks metsa raadama ja ülekande liine ehitama kui karjääridesse saab neid paigaldada, veidi juurdepääsu teid korrastada ja tuulikute aluse kruus kohapealt võtta?

karjäär
2 aastat tagasi

pole mingi prügimägi, kuhu kõik saastajad püsti panna

Miralda
2 aastat tagasi

Viimsi sobib ja Lasnamäe.

Veebe
2 aastat tagasi

Karjääris pole metsa!?

okupatsioon
2 aastat tagasi

laieneb ja karmistub,igasugune rahva vastuseis tõlgitakse vihakõneks ja saab karistuseks

maestro
2 aastat tagasi

unista põlevkivist! Kallas kaotab homme juba põlevkivi
ning vanad elektrijaamad ja kogu vara annab rikkuritele

Veebe
2 aastat tagasi
Reply to  maestro

Väga õige! Saksamaa peakorterist antakse käsk ja tuulikud topitakse igal juhul vastuseisust hoolimata. Kohalikest kodanikest sõidetakse teerulliga üle niiöelda. Mida Eesti inimene vastumeetmena teeb, selles on peamine küsimus.

Veebe
2 aastat tagasi

Väga tabav võrdlus.

nii ongi
2 aastat tagasi

riigile ehk rahvale kuuluv ettevõte oleks nagu kommunistide käes

eestlaste - läänlaste
2 aastat tagasi
Reply to  nii ongi

kohustus on oma maad hoida ja kodusid kaitsta nii enda, kui oma laste jaoks. Hetkel tahetakse kogu meie olemasolev looduskeskkond hävitada ja asemele toppida tehniline taristu, mis toob rikkuritele raha. Oletame, et EG ehitab 150 milj. eest tehnilise tuulepargi, müüb selle 200 miljoniga näiteks hollandlastele, need omakorda kellele iganes ja otsi tuult väljalt. Ärme mängime oma maaga ja kodudega- kui keegi tahab neid parke rajada võiks ära käia ida- virumaal, kus on sadade hektarite viisi kaevandustest järele jäänud tühermaad, kus inimesed ei ela- mingu sinna.

Veebe
2 aastat tagasi

Seal pole metsa vist!?

Veebe
2 aastat tagasi

Aga mida nad siis vastuväiteks ütlesid, et ida virumaale tühermaale minna?

mis
2 aastat tagasi
Reply to  Veebe

neil õelda neile zestjorkadele on käsk kätte antud kohalikelt maad ja metsad kätte saada, hallid kardinalid on kusagil mujal ja jagavad käske