Ligi sajal Eesti isal on kümme või enam last

Lääne Elu

info@le.ee

Eestis elavad isad maakonniti. Kaart: statistikaamet
Eestis elavad isad maakonniti. Kaart: statistikaamet

Selle aasta alguse seisuga elas Eestis 304 800 isa ja 132 200 vanaisa, teatas statistikaamet.

Isad on keskmiselt 53-aastased ja vanaisad 66-aastased. Kõige nooremad isad ei ole veel täisealised, seitse isa on aga elanud kauem kui sada aastat.

Maakondade arvestuses elab arvuliselt kõige rohkem isasid Harjumaal (129 200) ja kõige vähem Hiiumaal (2600). Kui vaadata isade osakaalu maakonna meessoost elanike hulgas, siis on olukord vastupidine – kõige suurem on isade osakaal Hiiumaal (55%) ja kõige väiksem Harjumaal (45,8%).

Keskmiselt on ühel isal 1,91 last. Üks laps on 37,7% ja kaks last 41,7% isadel. Vähem on isade seas neid, kellel on kolm (15%), neli (3,8%) või lausa viis (1,2%) last. Kümme või enam last on 88 isal.

Rohkem kui pooltel isadel on keskharidus, kolmandikul kõrgharidus ning vähem kui veerand isadest on põhiharidusega. Isade tööhõive määr on töötamise registri andmetel kõrge – septembri seisuga 61%. Alla 50-aastastest isadest on tööga hõivatud rohkem kui 75%.

2 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments
Tuule.
1 aasta tagasi

10 last? Tule taevas appi.

Valdo
1 aasta tagasi

Kaunist isadepäeva Isadele. Olgu päike alati südames.