Kaevandaja laiendab Laiküla turbaraba paarisaja hektari võrra

Lemmi Kann

lemmi.kann@le.ee

Laiküla turbaraba. Foto: Urmas Lauri
Laiküla turbaraba. Foto: Urmas Lauri

AS Torf soovib turbatootmist laiendada Lääne-Nigula vallas asuvale Laiküla III turbatootmisalale.

Jaanuaris takerdus Laiküla III turbatootmisala rajamise ja töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamise aruande kinnitamine, sest Lääne-Nigula vald polnud nõus seda kooskõlastama.

Toona oli vallavalitsus seisukohal, et keskkonnamõju hindamise aruandes ei ole pööratud piisavalt tähelepanu turbatootmisala kõrval asuvate majapidamiste kaevude vee kättesaadavuse ja kvaliteedi muutuse võimalikkusele.

„Vähe on uuritud müra ja tolmu mõju Sooharimise talule,” selgitas Lääne-Nigula vallavalitsuse ehitus- ja planeerimisosakonna juhataja Heikki Salm.

Salm teatas, et välja tuleb selgitada salvkaevude asukohad. Kuna salvkaevud toituvad pinnaveest, tuleks hinnata tõenäosust, kas on võimalik, et vihmasel ajal kõrgveega kandub kaevudesse setteid kaevandusalalt, näiteks juhul, kui ümberkaudsed maaparanduskraavid ei vii vett korralikult ära.

„Dokumendis ei nähtu, et osa ohtude välistamisega ja võimalike leevendustega oleks põhjalikult tegeletud,” võttis Salm vallavalitsuse seisukoha toona kokku.

Praegu on täiendatud aruanne taas vallavalitsuses. „Olukord on parem, sest kaevud on fikseeritud,” ütles Salm. „Meie nõudmised on täidetud, kuskil peab tootmine toimuma.”
Salm saatis täiendatud aruande täpsustamiseks ka Kullamaa ja Martna osavalda. „Martnast vastuseisu pole, sest nende jaoks on nõudeid täiendatud,” lausus Salm. „Kullamaalt pole veel vastust. Eelmisel korral oli neil oma nägemus.”

Täiendatud KMH aruandes on detailselt kirjeldatud turbaraba läheduses asuvad salvkaevud. „Kaevudega fikseerus hetkeolukord. Kui nüüd jääb vett vähemaks, siis on põhjust nõuda meetmete tarvituselevõtmist,” nentis Salm.

Kaevandusloa andmise otsustab volikogu. Torf soovib Laiküla III mäeeraldise teenindusmaaks 160 hektarit, sealhulgas mäeeraldise pindala 140 hektarit.
Laiküla rabas on turvast toodetud üle 60 aasta, sellest üle 20 aasta on seal tegutsenud Torf, mis praegu kuulub Hollandi ettevõttele Nevema BV. Enamik turbast läheb ekspordiks.

1 Kommentaar
Inline Feedbacks
View all comments
Käkre
2 aastat tagasi

Kindlasti tuleb kaevandamisluba anda. Välisfirmade ettevõtlusvabaduse piiramine ei lõppeks meie riigi mainele hästi. Luba tuleks anda isegi siis kui on oht kaevuvee rikkumiseks. Alati saabelanikud eest ära kolida. Seadused kinnisvara võõrandamiseks on olemas.
Head suhted liitlastega on ka julgeolekugarantiiks. Hollandi huve tuleb kaitsta!