Lääne-Nigula ootab ettepanekuid kaasava eelarve jaoks

Lemmi Kann

lemmi.kann@le.ee


Lääne-Nigula vald on välja kuulutanud kaasava eelarve ettepanekute konkursi 2020. aastaks.

Kaasava eelarve raha jagatakse ka sel aastal piirkondade kaupa.

Kaasava eelarve jaoks on 2020. aastal eraldatud 40 000 eurot ja see raha jaguneb võrdselt kaheksa piirkonna vahel. Igale piirkonnale jagub seega kuni 5000 eurot.

Piirkondadeks on:
• Kullamaa osavald;
• Martna osavald;
• Noarootsi osavald;
• Oru piirkond;
• Nõva osavald;
• Palivere piirkond;
• Risti piirkond;
• Taebla piirkond.

Ettepanekuid võivad teha kõik Lääne-Nigula valla elanikud.
Raha saab taotleda investeeringuprojekti elluviimiseks, milleks võib olla asja ostmine, remont või ehitus.
Reeglid sätestavad, et asi peab valmima samal eelarveaastal ega tohi tekitada ebamõistlikke kulusid järgnevatel eelarveaastatel ja tehtu peab olema avalikus kasutuses. Kaasava eelarve raames ei saa teha jooksvaid kulusid, näiteks korraldada üritust.

Vallavalitsus soovitab panna ettepanekule panna võimalikult lühikese ja konkreetse pealkirja ja lisada täpsem kirjeldus, mis ettepaneku sisu kõigile arusaadavalt lahti seletab.

„Kuna hääletaja teeb valiku paljuski ettepaneku nime ja kirjelduse põhjal, siis tuleb asi lihtsas keeles ja ettepaneku avaliku kasu selgitavalt lahti kirjutada. Mõelge loovalt!“ soovitas Lääne-Nigula valla turundusjuht Heli Randes.

Keerukam osa võib tema sõnul olla ettepaneku eelarve koostamine. „Lihtsalt asja ostmisest ei pruugi piisata, näiteks mänguväljaku pakkumisel tuleb arvestada ka kohale toomise, paigaldamise ja vajadusel ka turva-aluse rajamise kuludega,“ selgitas ta.
Randes lisas, et vajadusel võib alati nõu pidada vallavalitsuse või osavallavalitsuse spetsialistidega, kes nõu annavad ja aitavad.
Ettepaneku puhul hinnatakse ka eelarve realistlikkust ja vajadusel tehakse soovitus ettepaneku muutmiseks.

Kaasava eelarve ettepanekute esitamise tähtaeg on 15. veebruar 2020 kuni 15. märts 2020. Ettepanekuid saab esitada elektroonselt aadressil vv@laanenigula.ee või VOLIS keskkonnas.

Kaasava eelarve hääletus toimub elektrooniliselt VOLIS keskkonnas. Hääletada saavad kõik vähemalt 16 aastased isikud, kelle elukohaks on Lääne-Nigula vald. Vastavasse keskkonda saab siseneda valla veebilehel ja selleks on vaja ID-kaarti või mobiil-ID. Hääletamiseks on aega kaks nädalat.

Iga isik saab hääletada kuni kolm ettepaneku poolt ükskõik, mis piirkonnas need ettepanekud ka asuvad.

„Elektroonilise hääletus toimub eeldatavasti aprillikuus ja sellest antakse teada eraldi,“ ütles Randes.

Hetkel ei ole VOLIS keskkonnas veel ühtegi ettepanekut.

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments