Keskkonnaminister tahab muuta Matsalu rahvuspargi kaitse-eeskirja

Urmas Lauri

urmas.lauri@le.ee

Penijõe. Foto: Urmas Lauri
Kehtivad lubatud kalapüügiajad ja -viisid. Kaart: keskkonnaamet

Keskkonnaamet korraldab 12. märtisl Matsalu rahvuspargi Penijõe kontoris arutelu kalapüügi teemadel.

Keskkonnaminister algatas vabariigi valitsuse määruse eelnõu menetluse Matsalu rahvuspargi kaitse-eeskirja muutmiseks. Määrusega muudetakse lolemasoleva Matsalu rahvuspargi kaitse-eesmärke, kaitsekorda ning korrigeeritakse kaitseala välispiiri ja tsoneeringut. Muuhulgas mõjutavad muudatused kalapüüdmise korda.

“Enne üldist ning kõiki huvigruppe ja maaomanikke ühiselt kaasavat uue kaitse-eeskirja eelnõu tutvustamist, korraldab keskkonnaamet arutelud valitud teemadel gruppidega, keda loodusväärtuste kaitseks seatavad piirangud enim mõjutavad,” selgitas kaitse planeerimise büroo spetsialist Kätlin Kurg.

Kalapüügi teemadel korraldab keskkonnaamet arutelu 12. märtsil Penijõe kontoris algusega kell 13.

Ametlike materjalide ja uue kaitse-eeskirja tutvustamise ning osapoolte kaasamise tegevusplaaniga saab tutvuda keskkonnaameti veebilehel rubriigis kaitse-eeskirjade avalikustamise teated veebis.

Pärast teemapõhiseid arutelusid kuulutatakse välja üldine Matsalu rahvuspargi kaitse-eeskirja avaliku väljapaneku periood. Avaliku väljapaneku ajal korraldatakse ka kogu kaitse-eeskirja eelnõud tutvustav koosolek.

Matsalu rahvuspargi veeala vööndid uue kaitse-eeskirja eelnõu järgi. Välja on toodud kalastusega seotud veealade vööndid. Kokku jaguneb kaitseala maa- ja veeala kuueks loodusreservaadiks, kahekümne kuueks sihtkaitsevööndiks ja kolmeks piiranguvööndiks. Rahvuspargi jõed, mis jäävad kaardil rohelise värviga alasse, on tsoneeritud Matsalu piiranguvööndisse. Muul juhul on kaardil rohelise viirutusega sihtkaitsevööndid ja kollase viirutusega piiranguvööndid. Kaart: keskkonnaamet
0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments