Kooli! Mis on uut septembrikuus?

Kaie Ilves

kaie@le.ee

Kaire Reiljan

kaire@le.ee

Tahtjaid Uuemõisa algkooli on nii palju, et direktor Maia Tohver sai läinud sügisel avada lausa kaks esimest klassi. Arvo Tarmula
Tahtjaid Uuemõisa algkooli on nii palju, et direktor Maia Tohver sai läinud sügisel avada lausa kaks esimest klassi. Arvo Tarmula

Läänemaa ning endise Lihula ja Hanila valla koolides tuleb uuel õppeaastal terve rida uusi lahedaid algatusi, terve rida koole liitus kiusamisvaba kooli programmiga ning ühes kohas hakkab käima mobiilne tööõpetuse klass. Üks laps elab Madeiral ja õpib Vormsi koolis.

Lääne Elu küsis koolijuhtidelt viis küsimust: mitu õpilast, mitu last 1. klassis, mitu õpetajat, kas on uusi õpetajaid, mis on koolis uut?

Haapsalu põhikool
* 672 õpilast.
* 1. kl 52 õpilast.
* 79 õpetajat.
* Uus õpetaja Kersti Raak (kodundus).
* Direktor Anne Mahoni.
* Kool algab pühapäeval, 1. septembril kl 10.

* Haapsalu põhikool on maakonna suurim ja laste hulk kasvab. Meid oli üle 500, siis üle 600, nüüd on ligi 700. Eriti palju on lapsi 7.–9. klassis, kuhu tullakse kokku algkoolidest. Oli neli, nüüd on juba viis-kuus paralleelklassi. Koos eesti lastega õpivad Haapsalu põhikoolis vene lapsed, kes tulid mullu pärast Haapsalu vene kooli sulgemist. Need lapsed õpivad vene keeles.
Haapsalu põhikoolil algab Kuuse tänava koolimajas viimane aasta. Tulevaks sügiseks saab valmis uus põhikool. Sellest hoolimata remonditi suvel vanas koolis ruumid, kus hakkavad õppima 1. klassid. Värskenduskuuri sai ka söökla.

Haapsalu algkool
* 289 õpilast.
* 1. kl 37 õpilast.
* 33 õpetajat.
* Uued õpetajad Ain Jepišov (tööõpetus) ja Kai Gagarina (klassiõpetaja).
* Direktor Malle Õiglas.
* Kool algab pühapäeval, 1. septembril kl 9.45.

* Haapsalu linnaalgkool alustab kooliaastat suure remondi ootuses. Kui Haapsalu põhikooli uus maja valmis saab ja Kuuse tänava hoone vabaks jääb, kolib linnaalgkool sinna ja praeguses majas algab remont. Kool liitub sellest õppeaastast liikuma kutsuva kooli programmiga. Juba eelmisel aastal jooniti teise korruse koridori põrandale keksukast. Tegime ühe põranda katseks ja lastele väga meeldis. Remonditud on ruumid, kus hakkavad õppima 1. klassid.

Läänemaa ühisgümnaasium
* 248 õpilast
* 10. kl 82 õpilast.
* 23 õpetajat.
* Uusi õpetajaid ei ole.
* Direktor Ain Iro.
* Kool algab pühapäeval, 1. septembril kl 10.

* Läänemaa ühisgümnaasiumis käib koolihoone vanema, Kalda täna poolse osa remont – akende vahetus. Seestpoolt saab maja 1. septembriks korda. Väljaspool tööd jätkuvad. Muud uut koolis ei ole. Jätkame vana rada.

Ridala põhikool
* 118 õpilast.
* 1. kl seitse õpilast.
* 18 õpetajat.
* Uus õpetaja Liisi Karybi (inglise keel).
* Direktor Milve Viigand.
* Kool algab pühapäeval, 1. septembril kl 9.30.

* Ridala põhikoolis lõpetab tuleval kevadel Haapsalu kunstikooli Ridala osakonna esimene lend, kus on kaks õpilast. Kunstikooli osakond loodi kolm aastat tagasi. Ridala põhikooli direktor Milve Viigand ütles, et stuudios käib 15 last.
Tänavune on kooli sünnipäeva-aasta – Ridala kool saab 60 ja lasteaed 50aastaseks. Oktoobris tuleb vilistlaste kokkutulek.

Uuemõisa algkool
* 148 õpilast.
* 1. kl 21 õpilast.
* 14 õpetajat.
* Uus õpetaja Kristiina Veevo (inglise keel).
* Direktor Maia Tohver.
* Kool algab pühapäeval, 1. septembril kl 9.

*Algaval aastal on plaanis lapsed rohkem liikuma panna – pidada rohkem tunde õues. Kooli juures on kaunis park ja miks mitte seda kasutada. Koolis käib ikka veel akende remont. Läinud talvel selgus, et aknad ei pea vett. Sellest ajast on neid remonditud. Töömehed siiamaani muudkui tulevad ja lähevad.

Risti põhikool
* 75 õpilast.
* 1. kl 15 õpilast.
* 18 õpetajat.
* Uued õpetajad Helena Mõistlik (tantsuõpetus) ja Meelis Looveer (ettevõtlus).
* Direktor Tiina Puusalu.
* Kool algab pühapäeval, 1. septembril kl 11.

* Risti kooli lapsed hakkavad sel aastal saama tantsuõpetust. Aine on 1.–3. klassi tunniplaanis. Üks tund nädalas. Tants, liikumine ja koordinatsioon. Mullu lisandus uue ainena ettevõtlus 7. klassis. Vahetunnid veedavad Risti kooli lapsed õues, kui ilm vähegi lubab. Õpetaja läheb kaasa ja seal võetakse koos midagi ette. Risti kool liitub kiusamisvaba kooli (KiVa) programmiga.

Noarootsi gümnaasium
* 134 õpilast.
* 10. kl 56 õpilast.
* 20 õpetajat.
* Uued õpetajad Tiia Kessel (eesti keel) ja Kairo Kivi (matemaatika).
* Direktor Laine Belovas.
* Kool algab pühapäeval, 1. septembril kl 14.

* Noarootsi gümnaasiumis saab tänavu valida kahte uut kursust – Ameerika kultuuri ja ühiskonnaõpetuse kursust ning majandusõpetuse kursust. Esimene on inglise keeles, teise eesmärk on õpetada, kuidas luua õpilasfirma. Muus osas on Noarootsis kõik vanaviisi. Veidi värskendusremonti on ka tehtud.

Martna põhikool
* 50 õpilast.
* 1. kl kaks õpilast.
* 12 õpetajat.
* Uusi õpetajaid ei ole.
* Direktor Tiit Aedmäe.
* Kool algab pühapäeval, 1. septembril kl 11.

* Martna koolis on lihvitud ja lakitud teise ja kolmanda korruse põrandad. Kooli ees on uus ronila, mis pandi püsti Lääne-Nigula valla kaasavast eelarvest saadud raha eest. Ronila on juba praegu lapsi täis nagu sipelgapesa.

Kullamaa keskkool
* 131 õpilast.
* 1. kl kaheksa õpilast.
* 25 õpetajat.
* Uusi õpetajaid ei ole.
* Direktor Meelis Välis.
* Kool algab pühapäeval, 1. septembril kl 9.

* Kullamaa kool liitub kiusamisvaba kooli programmiga. Selleks on saanud koolitust viis õpetajat. Oleme õppinud, kuidas kiusamist märgata ja selle vastu võidelda. 1.–6. klassi tunniplaanis on kord kuus tund, kus lapsed õpivad, kuidas kiusuvabalt elada.
Kullamaa kooli tööõpetuse klassis on uued tisleripingid. 1. klassi ruumis on uus mööbel ja koolil on uus buss. Mullu vahetasime välja ühe vana bussi, tänavu teise.

Vormsi põhikool
* 29 õpilast.
* 1. kl üks õpilane.
* Üheksa õpetajat.
* Uusi õpetajaid ei ole.
* Direktor Age Hälvin.
* Kool algab pühapäeval, 1. sept kl 14.

* Vormsi kool on Läänemaal eriline, sest pakub interneti teel kaugõpet. Koolis käib 17 last, 12 last ei ela Vormsis ja õpivad eemalt. Meil on lapsi Tallinnas, Hispaanias ja Madeiral. Kool alustab uut õppeaastat uue fassaadi ja uute akendega.

Taebla põhikool
* 123 õpilast.
* 1. kl kaheksa õpilast.
* 24 õpetajat.
* Uued õpetajad Peeter Alekand (tööõpetus), Marina Laurits (eesti keel), Anu Heinorg (vene keel), Hannes Saarsoo (matemaatika) ja Ruth Randoja (matemaatika).
* Direktor Jaanus Mägi.
* Kool algab pühapäeval, 1. sept kl 11.

* Taebla kool elab uue koolimaja ootuses. Praegusest hoonest kolitakse uude koolimajja jaanuaris. Pragune koolimaja lammutatakse pärast seda maha. Nii et meie ei ole teinud isegi mitte pisiremonti, katsume 1. septembriks maja puhtaks küürida.

Noarootsi põhikool
* 97 õpilast.
* 1. kl seitse õpilast.
* 20 õpetajat.
* Uued õpetajad Krista Matsik (loodusõpetus), Jevgeni Štrik (vene keel), Tiia Kessel (eesti keel) ja Monika Niilsaar (huvi- ja arendusjuht).
* Direktor Mare Tereping.
* Kool algab pühapäeval, 1. septembril kl 12.

* Noarootsi kool on õppealajuhataja töö kaheks jaganud. Sellest aastast on palgal õppejuht, kes tegeleb tunniplaani ja õpetajatele koormuse jagamisega, ning tegevus- ja arendusjuht, kes hindab tulemuslikkust ja teeb huvijuhi tööd. Noarootsi kool liitub kiusamisvaba kooli programmiga.
Esimest aastat rakendab kool tsükliõpet. Näiteks 8. klassi geograafia- ja bioloogiatunnid on jagatud nii, et geograafiat õpitakse esimesel poolaastal ja bioloogiat teisel. Mõte on selles, et õpilastel oleks korraga vähem aineid. Ka on võimalik tunde koolist väljaspool pidada, kui korraga on kaks geograafiat või bioloogiatundi järjest.

Oru põhikool
* 148 õpilast.
* 1. kl 17 last.
* 21 õpetajat.
* Uusi õpetajaid ei ole.
* Direktor Andres Kampmann.
* Kool algab pühapäeval, 1. septembril kl 10.

* Oru kooli lapsed hakkavad tunnistust saama kaks korda aastas – detsembris ja juunis. Mullu said lapsed tunnustuse kolm korda aastas. Vaheajad on nagu ikka. Õpilaste elu see lihtsamaks ei tee, sest iga kord enne vaheajale minekut peavad hinded olema korras.

Metsküla algkool
* 20 õpilast.
* 1. kl kolm õpilast.
* Kuus õpetajat.
* Uusi õpetajaid ei ole.
* Direktor Pille Kaisel.
* Kool algab pühapäeval, 1. septembril kl 14.

* Metsküla kool katsetab uut õppekorraldust 4.-6. klassis. Õpetajad annavad lastele esmaspäeviti nädala jagu ülesanded ja lapsed ise otsustavad, mis tempos nad õpivad. Väga ei taha sellest veel rääkida, katsetame, kuidas õnnestub. Eeskujuks on Rocca al Mare Roostiku kool. Metsküla koolimaja on nagu uus – seestpoolt värvitud ja lakitud.

Lihula gümnaasium
* 218 õpilast.
* 1. kl 16 õpilast.
* 10. kl 14 õpilast.
* 25 õpetajat.
* Uued õpetajd Sirje Viita (geograafia) ja Stanislav Nemeržitski (vene keel).
* Direktor Siret Kesküla.
* Kool algab pühapäeval, 1. septembril kl 9.

* Uus on koolimaja tagumine välistrepp. Teine korrus on värvitud. Enam pole sinine, vaid on aprikoosivärvi. Gümnaasiumiklasside tunniplaanis on uued valikained – taaskasutus, programmeerimine ja e-portfoolio koostamine.

Virtsu põhikool
* 50 õpilast.
* 1. klassi ei lähe kedagi.
* 17 õpetajat.
* Uus õpetaja Filipp Varik (muusikaõpetus).
* Direktor Stanislav Nemeržitski.
* Kool algab pühap, 1. sept kl 11.

* Teisel poolaastal saavad lapsed filmiõpetust. Eraldi tunde ei tule, filmikunsti saladustesse pühandatakse õpilased kunsti- ja käsitöötundides.
Kevadel korraldab kool ettevõtluslaagri. Seni on Virtsu kooli 5. ja 8. klass ettevõtlust õppinud koolitunnis, nüüd tunde aasta jooksul ei ole, küll aga lähevad lapsed ettevõtlust õppima juunis laagrisse.

Haapsalu Viigi kool
* 90 õpilast.
* 1. kl viis õpilast.
* 28 õpetajat.
* Uusi õpetajaid ei ole.
* Direktor Kristi Kivipuur.
*Kool algab esmaspäeval, 2. septembril kell 10.

* Viigi kool alustab uut aastat teadmatuses, kas nad tegutsevad edasi riigikoolina või hakkab kooli pidama Haapsalu linn. Teada pole ka see, kas jäädakse praegusesse hoonesse, mis on kooli jaoks liiga suur, või ehitab riik neile Kastani linnaossa uue maja. Selgus peaks saabuma aasta jooksul.
Viigi kooli direktor Kristi Kivipuur ütles, et välja on vahetatud tuletõrjesignalisatsiooni juhtimispult. Spordiplats saab uue katte ja savivoolimise klass uue ventilatsioonisüsteemi.

Nõva põhikool
* 16 õpilast.
* 1. kl üks õpilane.
* 11 õpetajat.
* Uus õpetaja Triinu Letsman (geograafia).
* Direktor Peeter Kallas.
* Kool algab esmaspäeval, 2. septembril kl 10.

* Nõva kool on Läänemaa kõige väiksem kool, põhikoolina pisem ka maakonna algkoolidest. Kooli tulevik on teadmata, sest Lääne-Nigula vallavalitsus on lubanud kooli põhikoolina hoida selle kooliaasta lõpuni. Seejärel otsustatakse, kas jätkata üheksa- või kuueklassilisena.
Teen koos hoolekoguga vallavalitsusele ettepaneku, et kool jääks üheksaklassiliseks. Kuigi laste arv on tänavu väiksem kui mullu, annab lootust see, et lasteaias käib kuus last – järelkasv on olemas.

Palivere põhikool
* 83 õpilast.
* 1. kl 11 õpilast.
* 15 õpetajat.
* Uued õpetajad Peeter Alekand (tööõpetus) ja Rivo Reinsalu (kehaline kasvatus).
* Direktor Karin Rand.
* Kool algab esmaspäeval, 2. septembril kl 9.

* Palivere koolis remonditi suvel fuajee. 1. klassi 11 last alustavad kooliaastat põhjalikult remonditud ruumis. Põrandad lihviti-lakiti, korda tehti seinad ja lagi, mööbel on täiesti uus. Kehalise kasvatuse asemel on tunniplaanis liikumisõpetus.

Kõmsi algkool
* 23 õpilast.
* 1. kl kaks õpilast.
* Viis õpetajat.
* Uusi õpetajaid ei ole.
* Direktor Pille Saatmäe.
* Kool algab esmaspäeval, 2. septembril kl 10.

* Kõmsi koolis hakkab kaks korda kuus käima Merkuuri buss – see on tööõpetuse klass ratastel koos sisustuse ja õpetajatega. Otsisime kooli tööõpetuse õpetajat, aga ei leidnud. Siis Merkuur end meile pakkuski. Tuleval kevadel saab Kõmsi kool 35aastaseks. Sünnipäevaks tuleb lavale koolimuusikal. Teksti autor on Kõmsi kooli vilistlane, Virtsu kooli 7. klassi õpilane Kätlin Ermel.

Kommenteeri
Kommentaarid on avaldatud lugejate poolt ja nende sisu ei ole muudetud. Seega ei pruugi kommentaariumis tehtud avaldused ühtida toimetuse seisukohtadega. Lääne Elul on õigus ebasobilikud kommentaarid kustutada.
Teavita mind
10 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments
Stepan
4 aastat tagasi

Ja kus liivi kool sai ?

maaksa
4 aastat tagasi

Ja kuhu on jäänud Kõmsi kool?

Poku
4 aastat tagasi

Mis Palivere ja Haapsalu Põhikoolist on saanud?

dilaila
4 aastat tagasi

Kus siis Palivere Põhikool sai ?

kadunud
4 aastat tagasi
Reply to  dilaila

ja kuhu Nõva Kool?

elanik
4 aastat tagasi
Reply to  kadunud

äkki nende puuduvate koolide juhid lihtsalt ei vastanud esitatud/meiliga saadetud küsimustele. Aga minu meelest ei ole üldse tore, et Oru kooli uut korraldust loen ma praegu lehest, ei lastelt ega vanematelt pole sellise asjaga nõusolekut või arvamust küsitud.

Õpetaja
4 aastat tagasi
Reply to  elanik

Tean kindlalt, et üks puudu olevatest koolidest vastas ajakirjaniku küsimustele, välja jäi aga ikkagi.

puder kapsastega
4 aastat tagasi
Reply to  kadunud

Viigi kool, Läänemaa Ühisgümnaasium??
Või siis, kui juba Metsküla algkool ja Lihula Gümnaasium on, miks pole kogu Pärnumaad loetletud? Nali ja IRW.

Tähelepanek
4 aastat tagasi
Reply to  dilaila

Kas polegi veel märganud, kuidas KOV eesotsas vallavanemaga kohaliku ajalehe sisu dikteerib?

unenägu
4 aastat tagasi
Reply to  Tähelepanek

ei ole ta nii võimekas. Saa hirmust üle!