Notarite koja juht: notar aitab vältida kulukaid kohtuvaidlusi

Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

On üldteada, et notarite poole pöördutakse siis, kui on tarvis osta või müüa kinnisvara, sõlmida abielu, teha testament või algatada pärimismenetlus. Lisaks tavapärastele ametitoimingutele osutavad notarid tegelikult veel mitmesuguseid ametiteenuseid, mida igal inimesel võib tarvis minna.

Näitena olgu toodud kasvõi abielu kinnitamine väljaspool notaribürood või hoopis nõustamine abielu lahutamisel kohtuväliselt. Kohtu või advokaadi asemel notarilt abi otsides võib inimene sealjuures säästa omajagu aega ja raha.

Kõige enamkasutatud notari ametiteenuseks Läänemaal on nõustamine väljaspool tõestamistoimingu tegemist. See tähendab, et kui näiteks notariaalse lepingu tõestamisel nõustab notar klienti toimingu raames niikuinii, siis ametiteenuse korras on inimesel võimalik notarilt õigusalast nõu saada ka ilma, et sellele järgneks konkreetne toiming. Nagu ka muude ametiteenuste puhul, on õigusnõustamise puhul tasu kokkuleppeline ning kui nõustamisele järgneb ikkagi toiming, siis nõustamise eest enam eraldi tasu notar ei oota.

Näiteks saab notari poole pöörduda abi saamiseks kinnisvaratehingute tegemisel ja kavandamisel, samuti kaasomanike vaidluste korral ning kaasomandi lõpetamise küsimuses. Notariga saab konsulteerida ka siis, kui kinnistu piiride või teede kasutamisega seotud erimeelsused on naabrite vahel tüli tekitanud. Notari abile võib loota ka äriühingutega seotud toimingute tegemisel ja seda nii nende asutamist, ühinemist, jagunemist kui likvideerimist puudutavates küsimustes.

Lisaks muule tegelevad just notarid abielude ja lahutuste kinnitamisega. Abielusid saab kinnitada lisaks notaribüroole ka pulmatseremoonial, kui eelnevalt notariga aeg, koht ja töötasu kokku leppida.

Abielulahutus samas on oluliselt ebameeldivam protsess, millega pahatihti kaasnevad tülid ja erimeelsused. Samas ei tähenda see tingimata tülikat ja kulukat kohtuteed, sest vajadusel on võimalik notarilt küsida nõu ühisvara jagamise osas ning soovi korral sõlmida vara jagamise kokkulepe. Seepärast tasub kaaluda lahutusega kaasnevate erimeelsuste lahendamiseks just notari poole pöördumist, et vältida tülikat ja kulukat kohtuteed.

Samuti saab notarilt konsultatsiooni hagita kohtumenetluse korral eestkostja määramisel ning laste isiku- ja varahoolduse küsimustes.

Lisaks eelnimetatud teenustele on notaritel õigus tegutseda ka lepitaja ja vahekohtunikuna. Lepitamine on hea võimalus lahendada näiteks pärimisest või abielulahutusest tulenevaid erimeelsusi vara jagamise osas ilma kuluka ja aeganõudva kohtuvaidluseta. Kohtuteed saab vältida veel pöördudes Notarite Koja juures tegutseva vahekohtu poole, kus saab lahendada erisuguseid vaidlusi, välja arvatud eluruumi üürilepingutest, töölepingutest ja tarbijakrediidilepingutest tulenevad vaidlused. Vahekohtusse pöördumiseks on vajalik ainult osapoolte kirjalik kokkulepe, et erimeelsused lahendatakse Notarite Koja vahekohtus.

Lisaks saavad notarid inimesi aidata ka paljudes muudes õiguslikes küsimustes – näiteks anda konsultatsiooni rendi- ja üürilepingu sõlmimisel või keerulisemate avalduste ja teadete koostamisel. Igal juhul tasub enne õigusbüroo või kohtusse poole pöördumist pidada nõu notariga, sest nii võib säästa märkimisväärselt raha.

Rohkem infot notarite osutatavate ametiteenuste kohta koos kontaktandmetega leiab Notarite Koja veebilehelt www.notar.ee .

 

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments