Selgus Kodukant Läänemaa Leaderi ettevõtlusmeetme taotluste pingerida

Kaja Karlson.
Kodukant Läänemaa juhil Kaja Karlsonil on hea meel, et rahataotluse konkurents on tihe.

Kodukant Läänemaa LEADER meetme hindamiskomisjon järjestas pingerea, mille põhjal teevad nad ettepaneku PRIAle 12 projektitoetuse taotluse rahastamiseks. Toetussumma projektidele on 354 269,77 eurot, kokku taotleti meetmest toetust 1 062 226,90 eurot.

Taotlusvooru esitati 36 projekti, mida hindas 11-liikmeline hindamiskomisjon, kelle hulgas oli nii ettevõtjate, mittetulundusühingute kui omavalitsuste esindajaid ning kaks väliseksperti. Hindamise käigus tutvus komisjon kaheksa investeeringuobjektiga paikvaatlusel, teised taotlajed said võimaluse oma projekti tutvustada ärakuulamisel.

Hindamiskomisjoni esimees Heikki Salm avaldas heameelt, et tugevaid projekte on sel aastal palju ja projektide tase on aasta-aastalt järjest paranenud.

Kodukant Läänemaa tegevjuht Kaja Karlson lisas, et sellel aastal sisaldasid ligi 2/3 taotlustest põhivara soetamise investeeringuid ning ainult ehituseks taodeldi raha vähem. „Kui rahastusettepaneku saanud projektid lähiaastatel ka ellu viiakse, siis on piirkonda oodata mitmeid uusi teenuseid ja võimalusi, mis aitavad toetust saanud ettevõtetel areneda,” ütles Karlson.

Rahastusettepaneku saanute hulgas on kuus projekti Lääne-Nigula, neli projekti Lääneranna, üks projekt Haapsalust ja üks Vormsi vallast.

„Jätkuvalt on Kodukant Läänemaa tegevuspiirkonnas LEADER meetmest taotlemisel konkurents suur, mida näitab üsna kõrge taotluste arv,” märkis Karlson.

Rahastuse eesmärgiks on Kodukant Läänemaa piirkonnas ettevõtluse arendamine, mille juures on rõhk kohalike eelduste kasutamisel ettevõtluses ning piirkonna omanäolisuse arendamine. Olulisel kohal on ka ettevõtluse arenguks vajalike tingimuste parendamine.

LEADER-lähenemise üheks peamiseks eeliseks riiklike lähenemistega võrreldes on otsustustasandi kohalikule elanikule lähemale toomine ning piirkondlike eripärade (piirkonna potentsiaal, ressursid, võimalused) parem arvestamine. Sellise alt-üles lähenemise rakendamiseks tegutseb Eestis 26 kohalikku tegevusgruppi, kes on välja töötanud ja viivad ellu oma piirkonna arengustrateegiaid.

Läänemaa toetuste saajad:

 1. AS Swedest Motel Group – Kaasaegse tehnikaga konverentsi- ja meelelahutuskeskus – 22 258,28 eurot
 2. Disbirdie OÜ – Privaatsete loodusvaatluse puuonnide ehitamine – 12 407,92 eurot
 3. Emesi OÜ – Mesila inventari ja seadmete ostmine-  10 583,28 eurot
 4. Ene Sarapuu FIE – Tõukerattal Vormsit avastama – 2 994,00 eurot
 5. Lastekaitse liidu lastelaagrite OÜ – Pivarootsi majutushoone projekteerimine ja ehitamine – 63 997,32 eurot
 6. Maarjaamaa kodud OÜ – Lossipargi Eakatekodu sisustuse soetamine – 46 449,40 eurot
 7. Massu mõisa tallid OÜ – Maneeži ehk ratsutamise sisehalli ehitus – 62 596,35 eurot
 8. OÜ Lauri-Jaani – Tootmishoone remont ja seadmete ost – 39 452,40 eurot
 9. OÜ Martna Garaaž – seadmete soetamise projekt – 6 774,00 eurot
 10. OÜ Westoil – Risti Kohvik – Läänemaa uus visiitkaart – 63 778,68 eurot
 11. Perfect Cosmetics OÜ – Sisseseade soetamine kosmeetikatööstusele – 13 425,49 eurot
 12. Rasi OÜ – kolmanda autoremondiboksi avamine – 9 552,65 eurot
0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments