0

Haapsalu linnavalitsuse teated

Lääne Elu

info@le.ee

Kohanime määramine

Haapsalu linnavalitsus algatab eelnõu Haapsalu linna haldusterritooriumil Rohukülas asuvale teele kohanime, Krahvi tee (v skeemi), määramiseks. Eelnõu on 5. detsembri istungi päevakorras.

Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamine

Haapsalu Linnavalitsus võttis 21.11.2018 istungil korraldusega nr 1040 vastu Haapsalu linnas Vee tn 10 paikneva krundi detailplaneeringu. Planeeritav ala suurusega 7209 m2 asub Haapsalu vanalinna muinsuskaitsealal Krahviaias.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on muuta osaliselt (muudetakse lubatud hoonete arvu) ärikrundil kehtivat ehitusõigust, et püstitada olemasoleva tennisekeskuse hoone asemele uus klubihoone ja teenindushoone, varjualune, parkimiskohad. Planeeringuga määratakse krundile ehitus- ja hoonestustingimused. Krundi planeeringule on koostatud muinsuskaitse eritingimused. Planeering on kooskõlas linna üldplaneeringuga.
Detailplaneering avalikustatakse ajavahemikul 8.12.–21.12.2018. Planeeringuga saab tutvuda Haapsalu linnavalitsuse fuajees esmaspäevast neljapäevani kl 8.00–17.00, reedeti kl 8.00–16.30 ning Haapsalu linna kodulehel (www.haapsalu.ee).

Haapsalu linnavalitsus