Läänemaa skautide sügisretk kestis päeva ja öö

Tarmo Õuemaa

tarmo@le.ee

Osa vetelpääste kompleksülesandest. Fotod Kaija Niiler ja Kristi Kaasik

Möödunud nädalavahetusel, 24.-25. augustil, peeti iga-aastane Läänemaa skautide sügisretk. Ligikaudu 40-kilomeetrisel retkel osales seitse salka.

Osalejad said end proovile panna mitmekülgsetes tegevuspunktides, kus rõhk oli sel aastal just meeskondlike ülesannete lahendamises. Tähtsad olid ka orienteerumisoskus ja tahe trotsida tihedat vihmasadu öisel ajal maastikul liikudes. Uudsena üleskutsena oli sel korral retke raames võimalik ühepäevasele matkale tulla ka lastega peredel.

Tegemist oli juubelihõngulise kokkusaamisega, kuivõrd esimene sügisretk leidis aset juba 1998. aastal.

Läänemaa skautide sügisretk on jätkuvalt omanäoline

Sügisretkel ei tea osalejad teele asudes kogu retke marsruuti, küll aga ligikaudset kilometraaži. Igas punktis edukalt ülesande lahendanud salgale antakse teada järgmine kontrollpunkt. See tekitab ühelt poolt põnevust, teisalt sunnib hoolikalt planeerima energiavaru, kuna pole täpselt teada ees ootav maastik ja vahemaa järgmisse tegevuspunkti. Lisaks tuleb valmis olla ka kohtumiseks vastutegevusega, kelle eesmärk on matkajaid hoida suurtest teedest eemal ja püüda pigem liikuda märkamatult loodusmaastikul.

Tegevuspunktides tuli osalejatel näiteks kokku panna Da Vinci sild, ehitada veepommide täpsuslaskmiseks ragulka või katapult, suletud silmadega tunda ära erinevaid lõhnu ja maitseid, ehitada koormakattest ja nöörist varjualune ööbimiseks, valmistada endale lõunasöök ja kaaluda kive ilma kaaluta ning loodida pulk ilma loodita.

Eriliselt väljakutsuv oli seikluspunktis pakutud meeskonnaharjutus, kus kõik salga liikmed pidid ennast ühtse eesmärgi nimel kokku võtma. Salgast tuli valida kõige kartmatum liige, kes sooritab seitsmemeetrise torni platvormi otsas püsti seistes hüppe puude vahel asetsevale trapetsile ehk kiigele. Teised salga liikmed pidid selleks metallist torni püstitama ja seda köite abil hüppe sooritamiseks tasakaalus hoidma. Harjutus treenis salga liikmetes koostööd ja üksteise usaldamist, mis on vajalikud nii skautluses kui ka igapäevaelus, nii metsas kui ka linnas. Kui julgeid salgaliikmeid oli rohkem kui üks, said ka teised proovida ning lisapunkt oli võimalik teenida torni tipus pääsukest sooritades. Kõik salgad said ülesande sooritatud, kuid enamik mitte sugugi esimesel katsel. Seega sai tõestatud, et harjutamine teeb meistriks ja skaudid on alati valmis pingutama.

Abiks olid ka Lääne-Eesti vabatahtlike reservpäästerühma vabatahtlikud, kes tegid salkadele veepääste kompleksülesande, milles tuli paadiga päästa vette kukkunud luumurruga uppujaks muudetud nukk ning seejärel valmistada talle lahas või kanderaam, et kannatanud metsast välja ligipääsetavale teele toimetada ja signaaltule märguandeks käivitada.

Läänemaa skaudid tänavad

Ükski vabatahtlikkusel põhinev üritus ei saaks toimuda, kui poleks häid ja missioonitundega inimesi, kes on nõus panustama oma aega ning energiat, et see teoks teha. Täname kõiki vabatahtlikke skaute ja skaudisõpru, kes viisid läbi matka kontrollpunkte ning vastutegevust. Hakkama ei saa ka heade koostööpartneriteta. Täname omalt poolt Eesti skautide ühingut, Lääne-Nigula valda, Lääne-Eesti vabatahtlike reservpäästerühma, Teele kohvikut ja Maiu supikööki.

Kristjan Kongo, peakorraldaja

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments