0

Haapsalu linnavolikogu 9. istung on reedel, 27. aprillil kell 14 volikogu saalis, Posti 34.

Lääne Elu

info@le.ee

Päevakord:
1. Taotlus riigivara omandamiseks (planeeritavad krundid nr 2 ja 3, Niine tn 49, Haapsalu linn).
2. Taotlus riigivara omandamiseks (planeeritav krunt nr 1, Niine tn 49, Haapsalu linn).
3. Loa andmine reaalservituudi lepingu sõlmimiseks (Surnuaia tänav, Posti tn 44, Haapsalu linn).
4. Detailplaneeringu koostamise lõpetamine (Rehe tn 3, Herjava küla, Haapsalu linn).
5. Detailplaneeringu kehtestamine (Tina tn 2, Paralepa alevik, Haapsalu linn).
6. Teele kohanime määramine (Sarapiku tee, Uuemõisa alevik, Haapsalu linn).
7. Loa andmine rahaliste kohustuste võtmiseks.
8. Loa andmine rahaliste kohustuste võtmiseks ja riigihanke korraldamiseks.
9. Volituste andmine.
10. Ehitise peremehetuks tunnistamine (Mõisakeldri, Käpla küla, Haapsalu linn).
11. SA Lääne-Eesti Arenduskeskus põhikirja kinnitamine.
12. Haapsalu linna sümboolika kinnitamine.
13. Linnavalitsuse infotund.

Jaanus Karilaid,
volikogu esimees