Toomas Schmidt: Ridala vallavalitsus tegi ebaseaduslikke kulutusi

Toomas Schmidt. Foto: Merilin Kaustel-Lehemets

Viimastel kohalikel valimistel tegi vallavanem Helen Rammu (Keskerakond) etteheiteid IRLile, et ühe valla projekti toetust vähendati 5000 euro võrra ja nüüd jääb eelarvesse auk.

Kui aga Ridala valla 2017. aasta eelarve täitmist vaadata, siis nähtub, et tulusid laekus vähem 88 463 eurot. Ilmselt oli eelarve halvasti läbi mõeldud ja koostatud. Tundub, et suheldi vähe, sest ühinemisläbirääkimistel otsustatu ei jõudnud eelarvesse. Kui ühinemislepingus lubati eelnevalt mõlemas volikogus uue ühise põhimääruse põhimõtted üle vaadata, siis kahjuks seda tööd isegi ei alustatud. Uus ühendvolikogu otsustas alustada Haapsalu põhimääruse alusel tegutsemist.

Kui ühiselt otsustati, et ühinemise eel tuleb paljud töötajad koondada, siis on loomulik, et talitatakse seaduse järgi – seda mitte ainult koondamistel, vaid ka koondamistasude väljamaksmisel. Ridala vallavalitsuse eelarve täitmise kulude poolelt vaatab aga vastu suur ülekulutamine olukorras, kus tulud laekusid puudujäägiga.

Kõige kurioossem osa on vallavalitsuse enda kulud, kus töötasude lõhkimaksmine on suisa ebaseaduslik: avaliku teenistuse ametnike töötasu ülekulu on 26 990,74 eurot, töötajate töötasu 12 661,96 ja töölepingu alusel makstavad töötasud 591,65 ning sellega kaasnevad maksud 11 774,14 eurot. Miinus on kokku 52 018,49 eurot. Kuna majandamiskulud olid väiksemad, oli vallavalitsuse ülekulu 41 817,51 eurot.

Vallavalitsusel pole lubatud töötasusid suurendada teiste kulude arvel, sest selle üle on otsustamisõigus ainult vallavolikogul. Kui mingil puhul oleks vaja teisiti kulutada, siis oleks igal juhul saanud seda teha vaid volikogu – iialgi mitte vallavalitsus ise! Lisaeelarve tehtigi detsembris 2017. Selle kinnitas uus ühendvolikogu. Kahjuks ei olnud lisaeelarves kogu tõde, sest enam laekunud tulumaksu osas suurendati kulusid veelgi 30 000 euro ulatuses. Seal oleksid pidanud olema ka töötasude kulude suurendamine vallavalitsusele, elamumajanduse majandamisele, spordile, noorsootööle, raamatukogudele ja koolidele. Kõikides nimetatud kohtades on eelarves märkimisväärne ülekulu.

Volikogu liikmena ei jää head muljet, kui vastuvõetud otsuseid täidetakse ametnike suva kohaselt volinike otsuseid eirates. Eriti oluline on juhinduda kohaliku omavalitsuse põhialustest – põhimäärusest, eelarvest, arengukavast, strateegiatest. On üsna mõttetu nende koostamisel pikalt vaielda, kui neid täidetakse vastavalt vajadusele või muutunud olukorrale.

Ridalat enam ei ole, kuid poleks olnud vaja mustata mälestust vallast. Varasemal paarikümnel aastal on kulutatud just nii, nagu volikogu on otsustanud. Seetõttu ei saanud osta ka kasutusrendi lõppedes vallavanemale sõiduautot, sest eelarve polnud nii koostatud. [Autor viitab skandaalile, mis puhkes, kui selgus, et vallavanem Toomas Schmidt ostis oma ametiauto isiklikku omandusse liisinguleingu jääkväärtusega ja hakkas selle eest saama isikliku sõiduauto kasutamise hüvitist. – toim.] Kindlasti ei saa aga eelarves teha kulusid suuremal määral, kui seal on raha selleks ette nähtud.

5 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments
arvamus
4 aastat tagasi

ebaseaduslik rahakasutus on esimene asi, millele volikogu peaks nö. päitsed pähe panema.

toiduahel
4 aastat tagasi
Reply to  arvamus

ridalas oli taebla sepa kokkuklopsitud volikogu tema kummitempel

Esna
4 aastat tagasi

Ohoo, nüüd hakkavad IRL katuserahadega sehkendaja kõrvad ka paistma. Nii õelalt inimeselt, kes tööinimestele seadusega ette nähtud koondamisrahade välja maksmist priiskamiseks peab, võib küll kõike oodata.

Kibestunud vanamees
4 aastat tagasi

Kui vallavanemana puhkusel oli ja ametiautoga mööda Eesti ja Soome riiki vuras oli ka kõik OK. Kibestunud vanamees!

variser
4 aastat tagasi

kui ise valla adminressurssi oma partei ja valimisliidu kokkuklopsimiseks kasutas ja munitsipaalturismi harrastas, siis oli kõik okei