Mati Mandel esitleb Kullamaal raamatut Maidla kalmest

Kaire Reiljan

kaire@le.ee

Maidla raamatu esikaas

Arheoloog Mati Mandel on oma aastatepikkuse uurimistöö Maidla muinaskalmel kokku võtnud raamatusse „Maidla muinaskalmistu saladused”, mida esitletakse Kullamaal 18. novembril.

Ligi 200leheküljelises suureformaadilises raamatus leidub lisaks Mandeli uurimiskokkuvõttele muistse tekstiili uurijate Riina Rammo ja Jaana Ratase kirjutis ühe Maidla naisematuse kaunistustest, numismaatik Ivar Leimuse ülevaade Maidla kalmetest kogutud müntidest, antropoloog Raili Allmäe artikkel Maidla kalmete inimluudest ning osteoloog Liina Maldre analüüs kalmetest kogutud loomaluudest

Praeguse Lääne- ja Raplamaa  piiril asuv Maidla kalme on suurim teadaolev Vana-Läänemaa muinaskalmistu, mille matuseid katnud kivistiku kogupindala ulatus 2324 m².

Mati Mandeli käe all uuriti kalmet aastatel 1983-1990 ja 2011-2015. Kaevamistel saadi olulist teavet Läänemaa matmiskombestiku kohta 5.—6. ja 10.—13. sajandil ning koguti  9374 numbrit leide.  Arheoloogi sõnul ongi raamatu koostamise esmapõhjus tuua avalikku kasutusse oluline osa Eesti Ajaloomuuseumisse kogutud muinaskultuuri pärandist.

Mandel ütles, et Maidla kalmete leiumaterjal hämmastab oma rikkalikkuse ja mitmekesisusega. „Ainuüksi putkega odaotsi leiti kalmetest 97 tervemat eksemplari, lisaks üle 30 samasuguse odaotsa katkendi. Neile lisaks tuli kalmepinnast päevavalgele veel 20 rootsuga viskeodaotsa, viis tervemat mõõka ja palju teramikukatkendeid ning käepidemeosi,” loetles ta.

Tööriistadest leiti 15 tervemat vikatit, lisaks 51 vikati katkendid. Veel leiti 51 paari suitseid ning 21 paari suitsete katkendeid, 16 kirvest, 16 surulukku ning 19 võtit ning väga arvukas kogus kõikvõimalikke ehteid. Kuigi mitmed esemed on Läänemaale toodud naaberaladelt, eelkõige Rootsist, siis suur osa leiumaterjalist on kohalike seppade ja ehtemeistrite toodang.

Raamat „Maidla muinaskalmistu saladused” on illustreeritud 45 tekstisisese foto ja kümnekonna joonisega, lisatud on 47 fototahvlit leidudest. Põhitekst ja lisad on varustatud inglisekeelsete sisukokkuvõtetega. „Mõeldud on ta eelkõige tänastele ja tulevastele muinasteadlastele, pedagoogidele, üliõpilastele ning laiale avalikkusele,” ütles Mandel.

Raamatu esitlus ja soodusmüük on Kullamaa kultuurimajas 18. novembril kell 12.

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments