Teetööde tõttu tuleb Saaremaale sõitjail aega varuda

Lemmi Kann

lemmi.kann@le.ee

teeremont

Foto: arhiiv

Täna algavad Risti–Virtsu–Kuivastu–Kuressaare maanteel Kõmsi–Virtsu lõigu ehitustööd, teatas maanteeamet.

Teetööde ajal ei ole ümbersõite ette nähtud, kuid arvestada tuleb liikluspiiranguid vahetult töötsoonis ning ajal, mil tee on veel lõplikult asfalteerimata. Töötsoonis on liikumiskiirus 30–50 km/t olenevalt töödest. Tööd tehakse nii, et vähemalt üks sõidusuund on liiklejaile alati avatud. Kõigi tööde tegemisel ja tööde vaheaegadel, kus pole tagatud vähemalt 1+1 sõiduraja olemasolu, kasutatakse liiklusreguleerijaid. Väljaspool praamide liikumise aega võib kasutada foorjuhtimist.

„Liikluse korraldamisel püüame arvestada võimalike Saaremaa praamiliiklusest tulenevate eripäradega ja Saaremaal toimuvate suursündmustega,” selgitas maanteeameti lääne regiooni projektijuht Urmas Robam. „Neil päevadel püüame koostöös ehitajaga tagada 1+1 sõiduradadega sõidetavuse.”

Töid tehakse lõikude kaupa, esimeses etapis alustatakse töid u 4,3 km pikkusel lõigul. Umbes kuu aja pärast alustatakse töid ülejäänud lõikudel.

Kõmsi–Virtsu teelõik on vajunud, tööde järel peaks tiheda liiklusega teel taas saama korralikult sõita. Tööde käigus rajatakse uued dreeni- ja killustikukihid, uued aluskihid ning kogu lõigule uus kahekihiline asfaltbetoonkate. Uuendatakse truubid ja liikluskorraldusvahendid, osaliselt tõstetakse ümber tehnovõrke.
„Teelõigu remondist üle jäävast taaskasutatavast freespurust ehitatakse Kõmsi–Mõisaküla–Salevere kruusateele umbes 5,5 km mustsegust katet,” ütles Robam.

Töid teostab TREV-2 Grupp AS, omanikujärelevalvet Teehoiu Partnerid OÜ. Tööde maksumus on 4,2 miljonit eurot.
Lõigu rekonstrueerimine lõpeb selle aasta novembris.

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments