Kaks postipunkti läinud, kaheksa järgmist ohus

Kaie Ilves

kaie@le.ee

eve_mand_uuemoisa_postkontor_foto_arvo_tarmula

Uuemõisa postkontori töötaja Eve Mänd ütles, et rahvast ikka käib, aga mitte väga palju. Sügisest võib just Haapsalu külje all olevat Uuemõisa postkontorit oodata sulgemine. Arvo Tarmula

Laupäeval sulges Omniva postipunktid Kõmsil ja Kirblas. Sügisest võimaldaks postiseadus Läänemaal sulgeda veel kuni kaheksa postipunkti.

Postiseaduse järgi peab igas vallas ja linnas olema elanike arvust olenemata vähemalt üks postikontor või postipunkt. Kui vallas on üle 2500 ja linnas üle 20 000 elaniku, peab postipunkte olema kaks või rohkem – üks iga järgmise 2500 või 20 000 elaniku kohta.

Kui omavalitsused sügisel ühinevad, võimaldab see sulgeda kuni kaheksa postiasutust Lääneranna ja Lääne-Nigula vallas ning Haapsalu linnas. Linnas on praegu üks postkontor, Ridala vallas kaks – Uuemõisa ja Ridala. Kui uus omavalitsus nimetatakse linnaks, võimaldaks seadus need kaks postiasutust kinni panna, sest Haapsalu postkontorit vaevalt et suletakse.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi sideosakonna nõunik Elena Reilent kinnitas Lääne Elule, et Haapsalust ja Ridalast moodustuvat Haapsalu linna käsitleb postiseadus linnana. Seadus ei takista postiasutuste säilitamist, aga ei nõua ka. Omniva lähtub sellest, kui palju üht või teist postiasutust kasutatakse, st äratasuvusest. „Kui Ridala postkontoris inimesed käivad, st on nõudlus postiteenuste järele ja käive, siis on vähetõenäoline, et Eesti Post postkontori sulgeb,” ütles Reilent.

Omniva ei avalikusta, kas ja kus postivõrku kokku tõmmatakse. Väidetavalt pole seni mingeid plaane tehtud. „Ootame ühinemise ära. Siis otsustame, mida edasi teha,” ütles Omniva kommunikatsioonijuht Kaja Sepp.

Läänemaa vallavanemad aga muretsevad juba praegu, mis saab postivõrgust edasi. 1. aprillist sulges Omniva Lõuna-Läänemaal ja Koongas kokku neli Lihula tarbijate ühistu poodides tegutsevat postipunkti. Kui Koongas võtab postipunkti pidamise üle pubi ja Kullamaal kohalik füüsilisest isikust ettevõtja, siis Kirbla ja Kõmsi postipunkt jäävadki suletuks just lähtuvalt postiseadusest – põhjendusega, et Hanila ja Lihula vallas on postiasutus olemas ning seaduse järgi ei ole rohkem vaja. Tulevases Lääneranna vallas tegutseb 1. aprillist neli postiasutust: üks iga valla kohta, nagu seadus ette näeb. Kui neljast vallast saab üks, siis Lääneranna valla 5600 elaniku kohta näeb seadus ette kolme postipunkti.

„Milline neist siis kinni pannakse? Kas Lihula, Virtsu, Koonga või Varbla oma?” arutles Hanila vallavanem Arno Peksar.

Peksari sõnul ei ole lahendus ka Omniva pakutud võimaluses tellida kirjakandja koju. Omniva pakub seda võimalust, kui postiasutus asub kaugemal kui viis kilomeetrit. „See on tasuta ja võimaldab kõike, mida saab teha postipunktis,” ütles Omniva pressiesindaja Mattias Kaiv.

Peksari sõnul tähendaks see aga kolme-nelja tunni pikkust ootamist, mida ei saa tööinimene endale lubada: kirjakandja ei tule kindlaks kellaajaks, vaid näiteks kella kaheteistkümnest neljani päeval. Kas ajavahemik on tõepoolest nii pikk, ei osanud Kaiv öelda.

Ühinevas Lääne-Nigula vallas on praegu kokku kaheksa postiasutust: kaks Martna vallas, üks Nõva ja üks Noarootsi vallas ning neli Lääne-Nigula vallas. Sügisel moodustuvasse 7300 elanikuga suurvalda võimaldaks seadus jätta kolm postiasutust.

Lääne-Nigula vallavanema Mikk Lõhmuse sõnul vajab uus vald kõiki kaheksat. „Postipunkt peab olema asulapõhine. Kui on kaheksa keskust, peaks olema ka kaheksa postipunkti,” ütles Lõhmus. Lõhmuse sõnul on riik postiteenuse osutamisest mööda vaadanud ja lasknud postiteenusel minna isevooluteed.

Postiteenuse osutamise eest on maksnud Omniva postipunkti pidajaile igakuist püsitasu. Lääne Elule teadaolevalt maksab Omniva postiteenuse osutamise eest 45–150 eurot kuus. Püsitasule lisandub 50 senti tehingu ja viis protsenti käibe pealt. Just püsitasu pärast katkestaski Lihula tarbijate ühistu Omnivaga lepingu – ühistu juhi Arvo Miilmetsa sõnul oli püsitasu liiga väike. Nüüd aga kaotab Omniva püsitasu aasta jooksul üldse ja hakkab teenuse osutajale maksma ainult tehingute pealt – ehk siis teenuse osutamine peab ennast ära tasuma. Mattias Kaiv ütles, et arvestuslikult jääb pärast püsitasu kaotamist makstav summa enam-vähem samaks – Omniva hakkab maksma tehingu eest rohkem kui seni. Kui palju rohkem, seda Kaiv ei avalikustanud.

Eesti Postil on kavas paigaldada maale ka uusi pakiautomaate. Võimalikest kohtadest on Kaja Sepa sõnul koostatud nimekiri, aga mitte kõik nimekirjas olijad ei pruugi automaati saada. Sepp kinnitas, et postiautomaatide nimekirjas on ka Kirbla, Kõmsi, Kullamaa ja Koonga. Kuhu automaadid tulevad, selgub aasta lõpuks.

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments