Juhtkiri: ringkäenduse oht

Kaie Ilves

kaie@le.ee

Lääne Elu: kus suitsu seal tuld

Tänane Lääne Elu kirjutab taas Haapsalus puhkenud pagulaskriisist, seekord sellele eelnenud sündmuste jadast, mis on viinud Haapsalu sõjapõgenikud seisu, kus nad praegu on – segaduses ja teadmatuses. Tõenäoliselt laheneb see, emotsioonid kaovad ja elu läheb edasi.

Mis kõiges selles aga häirib, mis on pildil valesti? Mis mulje see jätab, kui ministeerium, ükskõik milline siis, korraldab riigihanke ükskõik mis asjas, ja hanke võidab võimuerakonnaga seotud ühing, mis saab selle tulemusena raha ja tööd? Kas ei või olla tegemist ringkäendusega?

Teiseks, kui valitsus on otsustanud võtta vastu 500 sõjapõgenikku ja katta kulusid, miks siis teha riigihange niisuguste tingimustega, et ühelgi uuel tulijal ei ole võimalik osaleda? Töö pagulastega on kahtlemata spetsiifiline ja keerukas, aga see pole ka tuumafüüsika, et vähem kui kolme tegutsemisaastaga ühinguid jutule ei võeta. Seda enam, et niisugusel hulgal nii keerulistest piirkondadest sõjapõgenikke pole meil ju varem vastu võetud ega ole nendega aastaid tegelevaid ühinguid just jalaga segada. Kui Haapsalus asutatud Pagula kõlbas hiljem koostööpartneriks, kas ei võinuks talle siis anda võimalust riigihankes osaleda? Seda enam, et Põhja- ja Lõuna-Eestis osutavad tugiteenust hoopis vabatahtlikud.

Oletame, et kogemusteta Pagula ei saanud tõesti pagulastega hakkama, nii et leping tuli lõpetada. Kas on aga Mihkelsoni keskus siis paremini hakkama saanud? Pagula lepingu lõpetamine sai väidetavalt alguse süütamisjuhtumist. Aga sellesarnane, isegi hullem, juhtus ju ka Tallinnas. Haapsalu pagulased on Pagula tugiisikutega rahul, isegi väga rahul. Keskuse esindaja on öelnud, et edulood on lapsed, täiskasvanute puhul on aga terves Eestis takistanud ja takistab kohanemist puudulik keeleoskus. Haapsalus takistavat seda tugiisikute liigne lähedus pagulastega. See ei ole usutav.

7 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments
Unesnôiduja
5 aastat tagasi

Imelik soolotseb jälle. Pikad kommid ja môttest ikka aru ei saa. Kas sul pole muud teha?

Imelik
5 aastat tagasi

Lisaks, on taunitav kui töö ja selle tulemus sõltub isklikest suhetest (loe ebaprofessionaalne) . Võite seda küsida ükskõik millise elukutse esindaja käest (saate ilmselt sama vastuse).
Seda kahtlustust kinnitas ka pagulaste endi jutt.

Imelik
5 aastat tagasi

Oi-oi “Lääne Elu”, nüüd lähete küll “libedale jääle”.
Ringkäendus on sisuliselt korruptiivne tegevus. Peab tõestama otsustajate seadusega- KVS § 5. Ametiseisundi, avaliku vahendi, mõju ja siseteabe korruptiivne kasutamine- vastuollu minemist. Ehk avalik ülesanne ei ole täidetud ausalt ja erapooletult.
Lisaks RHS loetletud üldpõhimõtetega vastuolu, a la…
” hankija peab kohtlema kõiki isikuid, kelle elu- või asukoht on Eestis, … võrdselt ja mittediskrimineerivalt ning jälgima, et kõik isikutele seatavad piirangud ja kriteeriumid oleksid riigihanke eesmärgi suhtes proportsionaalsed, asjakohased ja põhjendatud;”
…ning…

Imelik
5 aastat tagasi
Reply to  Imelik


“hankija peab tagama olemasoleva konkurentsi efektiivse ärakasutamise riigihankel, kusjuures avalik-õigusliku juriidilise isiku või avalikke vahendeid kasutava eraõigusliku isiku osalemine riigihankes ei tohi moonutada konkurentsi tema poolt avalike vahendite kasutamise tõttu”.
Ministeerium väidab, et hanget ei ole vaidlustatud. Praegune tõmblemine tundub kummaline ja tekitab pigem mõtteid ühe isiku ja ajalehe seostest?

uskmatu+toomas
5 aastat tagasi

Miks üldse niisugune nimetus”sõjapõgenik”,nendest nn. põgenikest tahetakse teha eestimaalased.Sõjapõgenikud on need kes vajavad hajutist varjupaika st.elavad põgenike laagrites aga meie hakkame neid oma ühiskonda sulandama samas me ei ole isegi oma seadlusandlust kohandama nii,et need nn.põgenikud mingi aja möödudes meile pähe ei istu !
Võtame hunniku maksumaksja raha,laristame selle maha ja sealjuures veel kakleme ka.

Sass
5 aastat tagasi

Keda see jura tegelikult huvitab. Lihtsalt kõik teevad raha nimel nutust nägu.

kasukas
5 aastat tagasi

Nagunii kommid varsti sulanud,pole mõtet siia midagi panna.