Lääne-Nigula vallalt saab taotleda haridusstipendiumi

Lehte Ilves

lehte.ilves@gmail.com

Lääne-Nigula vapp

Lääne-Nigula valla haridusstipendiumi saab taotleda gümnaasiumi abiturient, keskhariduse baasil kutseõppe viimase kursuse õpilane, Eesti või välisriigi ülikooli bakalaureuse-, magistri- või doktoriõppes õppiv üliõpilane. Taotleja peab olema rahvastikuregistri läinud aasta lõpu seisuga Lääne- Nigula valla elanik.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada vallavalitsusele avaldus koos põhjendusega, õpitulemuste väljatrükk, õpetaja või juhendaja soovitus. Kui taotletakse uurimis- või teadustöö kulude hüvitamist, siis ka kulu ülevaade.

Haridusstipendiumi fond on tänavu 3000 eurot. Taotlused arutab läbi stipendiumikomisjon ja teeb oma ettepaneku vallavalitsusele.

Mullu esitati üheksa haridusstipendiumi taotlust , neist kuuele määrati stipendium, selgitas valla haridusjuht Varje Paaliste. Viis stipendiaati olid üliõpilased, üks kutsehariduse õpilane. Stipendium määrati vahemikus 400-700 eurot. 

Stipendiumitaotlused tuleb saata 1. aprilliks.

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments