Läänemaal teeb PISA testi 69 õpilast

Malle-Liisa Raigla

malleliisa@gmail.com

Tänasest 8. maini on periood, mille jooksul sooritavad 6000  õpilast ehk iga teine 15aastane PISA testi, Läänemaal on testi valimis 69 õpilast, mis on ligikaugu iga neljas.

Läänemaa koolidest ootab testi tegemist esimesena ees Lihula põhikooli, kus test tuleb 14 noorel sooritada juba neljapäeval. Seejärel 20. aprillil kolmel Vormsi kooli õpilasel, 23. aprillil 42-l Haapsalu põhikooli õppuril ja 5. mail 10-l Noarootsi kooli õpilasel.

Lääne maavalitsuse haridusosakonna juhataja asetäitja Anneli Vaarpuu sõnul oli testi tegemiseks periood ette antud ja konkreetne aeg sõltus koolide ettepanekust. Eelpool öeldud numbid on need õpilased, kes on vanuse tõttu valimisse sattunud.

„Kui paljud reaalselt teevad, see selgub koha peal,“ ütles Vaarpuu.

Selleks, et testi sooritada ei saa võib olla mitmeid põhjuseid. Näiteks õpilane on haigeks jäänud. Kuna valim on koostatud vaid vanuse põhjal, siis võib valimist kõrvale jääda õpilane, kes mingil põhjusel ei õpi riiklikul õppekaval või näiteks ei valda riigikeelt piisavalt.

Vaarpuu sõnul on valdavalt testi sooritajateks 9. klassi õpilased, kuid võivad olla ka noorematest klassidest, sest õpilane peab olema sündinud aastal 1999. Võrdluseks tõi ta, et Läänemaal õpib 9. klassis 277 õpilast, sama suurusjärk on Vaarpuu sõnul ka 15aastaseid.

Üle-Eesti viiakse test läbi 207 koolis ja see on esmakordselt täies mahus elektrooniline.

Sel korral on peamiseks hindamisvaldkonnaks loodusteadused, testi innovaatiliseks osaks aga meeskondlik probleemilahendus.

Viimases, 2012. aastal toimunud uuringus näitasid Eesti õpilased oma tugevust just loodusteadustes, kus saavutasid 6. koha 65 riigi hulgast. Matemaatikas ja funktsionaalses lugemises olid Eesti õpilased 11. kohal.

PISA koordinaator Gunda Tire sihtasutusest Innove ütles, et kuigi loodusteaduste valdkonda hinnati ka eelmises uuringus, on sel korral põhirõhk just sellel: „PISA 2015 mõõdab seda, kui hästi noored oskavad tegeleda probleemidega või olukordadega, mis on seotud loodusteadusliku sisuga. Samuti seda, kui hästi nad saavad aru teaduse olemusest ning kuidas hindavad selles oma tegevust.“

PISA (Program for International Student Assessment) on Maailma Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) rahvusvaheline õpilaste õpitulemuslikkuse hindamise uuring, olles kõige laiaulatuslikum õpilaste haridusuuring maailmas. Uuringu eesmärgiks on hinnata, kas 15-aastane noor on kohustusliku haridusperioodi lõpuks omandanud vajalikud pädevused, et oma eluga hakkama saada. Testi käigus õpilased vastavad loodusteaduste, matemaatika ja funktsionaalse lugemise küsimustele ning täidavad kodu ja kooli puudutava taustaküsimustiku. Osa õpilastest lahendavad lisaks ka meeskondliku probleemilahendustesti ülesandeid.

PISA uuring toimub kolme aasta tagant ning igas uuringus on oma põhivaldkond, ülejäänud kahes valdkonnas mõõdetakse õpilaste teadmisi väiksemas mahus. Tänavu osaleb uuringus enam kui 70 riiki ja umbes pool miljonit 15-aastast noort. Eesti osaleb PISA uuringus neljandat korda.

Uuringu tulemused avalikustatakse 2016. aasta detsembris.

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments