Teadlased ja visionäärid kohtusid Läänemaa noortega

Andrus Karnau

andrus.karnau@le.ee

Haapsalus Ehte kohvikus kohtusid 17. augustil Euroopa Liidu ja Venemaa uue noorsoopoliitika esindajad siinsete noorsoo-organisatsioonide, Euroakadeemia liikmete ja muidu huvilistega.

Esmalt käisid külalised Haapsalu lennuväljal, raudteejaamas ja endise Lääne Kaluri mahajäetud tööstusaladel, mis rääkisid selget keelt visioonipuudusest. Seejärel külastasid nad Haapsalu ettevõtjaid.

Ettevõtjate jutust tuli välja, et nad vajavad abi ühisturunduse ja tootearenduse korraldamisel. Euroakadeemia rektori Jüri Martini sõnul on nende ülikoolis rahvusvaheliste suhete ja rahvusvahelise ärikorralduse suund olemas ja seega saaks ülikoolaidata.

Ehte kohvikus andis Aleksei Sevrikof ülevaate madalasustusega planeedi projektist — meie planeet urbaniseerub tohutu kiirusega. Teemat jätkas teaduste doktor Jaak Uibu, kes tutvustas Eesti rahvastikutaaste regionaalarengu programmi ERARE. Jaak Uibu ettekandes pakuti lahendusi urbaniseerumise probleemile selleläbi, et noorpaaridele eraldatakse väikemajade ehitamiseks vajalikud maatükid riigile kuuluvatelt maharaiutud metsaaladelt. Riik oli sisuliselt valiku ees, kas täita raiutud metsa arvelt riigieelarve auke või luua struktuur, mis võimaldaks noortele peredele ise hakkama saamist. See tähendab anda noorperedele võimalus ehitada väikemaju maharaiutud metsaaladele. Sellise projekti kinnitamine oleks olnud riigile kulu ja metsa müümine on tuluartikkel.

Kuulajaskonnast uuriti, miks ERARE programm pole käivitunud.

Läänlane Einar Eiland tegi ülevaatliku ettekande ettevõtluse ja ühiskorralduse probleemidest laiemalt.

Euroakadeemia rektor Jüri Martin jätkas suurlinnastumise keskkonnaprobleemide temaatikat.

Selleks, et probleemidest aru saada ja ja neid lahendada, tuleks neid laiemat teadvustada näiteks rahvusvahelistel konverentsidel ja kohaliku meedia kaudu. Alles siis kui kohalikel inimestel on teadlikkus ja kriitiline meel, võime loota muutustele ühiskonnas.

See kohtumine oli esimene taoliste teemade tõstatamiseks Läänemaal. Tore oleks, kui siinsetest inimestest kujuneks arengupartnerite võrgustik eelpoolmainitud teemadel edasi mõtlemiseks ja lahenduste pakkumiseks. Samuti vajavad lahendamist kohalikud ettevõtlusprobleemid.

Ka Läänemaa noorteorganisatsioonide juhid jäid kohtumisega rahule. Alus sai pandud arengukoostöö korraldamiseks edaspidi.

Noortel kõrgharidusega spetsialistidel, kes soovivad kirjeldatud madalasustusega planeedi ja muude tervikliku ühiskonna arengu põhimõtetega tutvuda ja liituda, palume endast teada anda elukeskkond@gmail.com.

Valve Fihlmann

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments