Rahvaloendus: Osmussaarest sai püsielanikega saar

Riina Tobias

riina.tobias@gmail.com

Kuigi 2011. aasta rahvaloenduse tulemuste põhjal on Eesti saarte elanikkond eelmise loendusega võrreldes vähenenud, on asustatud saarte arv kasvanud.

Kui eelmise rahvaloenduse ajal 2000. aastal oli püsivalt asustatud 14 saart ja laidu (Saaremaa, Hiiumaa, Muhu, Kihnu, Kassari, Vormsi, Prangli, Ruhnu, Piirissaar, Manija, Abruka, Kesselaid, Vilsandi ja Naissaar), siis 2011. aasta loenduse andmetel on neile lisandunud veel viis — Osmussaar, Väike-Pakri, Kõinastu, Aegna ja Mohni. Seega on viimase loenduse andmetel Eestis 19 püsielanikega saart.

Kui eelmise rahvaloenduse ajal 2000. aastal ei märkinud end Osmussaare elanikuks ükski inimene, siis 2011. aasta rahvaloenduse andmeil elab Osmussaarel 6 püsielanikku, selgub atatistikaameti metoodik-juhtivstatistik Anu Tõnuristi statistikablogist.

Rahvaloenduse tulemused näitavad, et Eesti saarte elanikkond vähenes võrreldes eelmise loendusega 14%. Samas on asustatud saarte arv kasvanud viie võrra.

Eesti üle 1500 saarest ja laiust on enamik nii väiksed, et seal puudub püsiasustus. 2011. aasta rahva ja eluruumide loenduse andmetel elab saartel püsivalt 40 715 inimest ehk 3% Eesti püsielanikest (kokku loendati 31.12.2011 seisuga Eestis 1 294 455 püsielanikku). Eelmise, aastal 2000 toimunud loenduse ajal elas saartel kokku 47 404 inimest ehk 14% enam.

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments