Ohtlikest kaevudest tuleks teatada telefonil 1524

Riina Tobias

riina.tobias@gmail.com

Tehnilise järelevalve amet ja päästeamet tuletavad meelde, et katmata ja katkiste luukidega kaevudest ning muudest sarnastest ohtlikest rajatistest tuleb teada anda päästeala infotelefonile 1524.

Helistajalt küsitakse ohtliku rajatise asukoha, rajatise tüübi (nt kaaneta või katkise luugiga kaev, maa-alune mahuti, sissekukkunud kelder vms) ja objekti ohtlikkuse kohta, samuti võetakse helistaja kontaktandmed juhuks, kui hiljem tekib raskusi paiga leidmisega.

Info ohtlike rajatiste kohta edastatakse kohalikule omavalitsusele, tehnilise järelevalve ametile ja põllumajandusametile, kes selgitavad välja rajatise omaniku ning teevad vajadusel ettekirjutuse ohutuse tagamiseks vajalike tegevuste kohta. Ettekirjutuse tegija jälgib ka selle täitmist ning rakendab omalt poolt meetmeid ohu võimalikult kiireks likvideerimiseks.

Ohtliku rajatise avastanud inimene võimks ohuala võimalusel olemasolevate vahenditega märgistada või piirata.

Alates tehnilise järelevalve ameti ja päästeameti algatatud kampaaniast selle aasta aprillis on päästeala infotelefonile teada antud 181 ohtlikust rajatisest: Lääne maakonnast 2, Harju maakonnast 53, Ida-Viru maakonnast 34, Valga maakonnast 19, Tartu maakonnast 18, Jõgeva maakonnast 10, Lääne-Viru maakonnast 10, Pärnu maakonnast 9, Viljandi maakonnast 7, Saare maakonnast 6, Põlva maakonnast 5, Rapla maakonnast 3, Võru maakonnast 3, Järva maakonnast 2.

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments