Lauri Luik — kolmkümmend viis küsimust, seitse vastust

Riina Tobias

riina.tobias@gmail.com

Lauri Luik, Läänemaalt valitud riigikogu liige, Reformierakond

Neli kuud tagasi tuli Silver Meikar avalikkuse ette ülestunnistusega, et on Reformierakonna noorliikmena annetanud parteile raha, mille päritolu ta ei tea.

Üks suuremaid erakonnale annetajaid samal ajavahemikul oli Läänemaalt riigikokku valitud reformierakondlane Lauri Luik, kes 2009. aasta aprillist 2010. aasta septembrini andis parteile 146 300 krooni.

Luik jäi avalikkusele kommentaare andes kidakeelseks. Lääne Elu leidis, et senini antud selgitused ei ole valijate ees piisavad, ja palus Lauri Luigelt sel teemal pikemat intervjuud.

Vastuseid ootasime ka küsimustele Guatemala reisi, riigikogu liikmetele tehtavate soodustuste ja meediaga suhtlemise kohta.

Palusime Luigelt näost näkku kohtumist ja pakkusime võimalust intervjuu enne ajalehes ilmutamist üle vaadata, kuid Luik nõustus küsimustele vastama vaid kirjalikult.

Leidsime, et ka kirjalikul intervjuul on oma pluss — kui mõned arvud või tehingud ei tule meelde, saab täpselt järele vaadata. Palusime seda Lauri Luigel teha.

Enne intervjuud kirjutas Luik, et kui lubame avaldada intervjuu täispikkuses, leiab ta vastuse igale küsimusele. Sellegipoolest vastas Luik talle saadetud 35st vaid kuuele küsimusele.

Lääne Elu avaldab kõik Lauri Luigele esitatud küsimused ja vastused täispikkuses.

1. Kui nüüd paar kuud hiljem uuesti üle küsida, siis kas Te olete kunagi maksnud erakonnale raha, mis ei olnud Teie oma?

2. Olete öelnud, et 2009. aasta teises kvartalis tehtud suured annetused Reformierakonnale (Postimehe andmeil 20 000 + 5000 + 25 000 krooni) olid tõenäoliselt Läänemaa inimestele saadetud kirja või plakati kulud. Kas saaksite välja uurida, millise kirja või plakati eest on makstud ja kui palju see trükkimine–laialisaatmine maksis?

3. Milliseid kulutusi perioodil 2009–2010 annetatud 146 300 krooni veel sisaldab? Kas osa on ka lihtsalt annetus, mitte kulude katmiseks?

4. Kui vaatate oma pangakonto väljavõtet, siis kas nendele Reformierakonnale tehtud maksetele eelneb sellesarnases suuruses sularaha sissemakseid? Olete varem öelnud, et võis ju mingi kuldmündi keiss olla. Ka seda saaks järele vaadata.

5. Olite perioodi 2009–2010 Reformierakonna suurim annetaja ja ütlete, et katsite kampaaniakulusid. Kas seega võib öelda, et olete Reformierakonnast kõige rohkem või kõige kallimaid kampaaniaid teinud?

6. Miks nii suurt kampaaniat vaja on?

7. Olete öelnud, et usute Reformierakonna missiooni ja seepärast ka annetate. Kas on kahju ka olnud nii suurt hulka oma raha ära anda? Millest olete pidanud seetõttu loobuma?

8. Postimees kirjutas: „Kokku annetas Luik 2009. aastal Reformierakonnale 96 300 krooni, ligi veerandi oma riigikogu liikme palgast. Samal aastal andis ta veel ka 90 000–kroonise laenu ühele osaühingule, vähendas 10 000 krooni võrra oma õppelaenu, maksis iga kuu 6000 krooni autoliisingut ja ostis rohkem kui 30 000 krooni eest pensioniosakuid.” Kas Postimehe andmed laenu, õppelaenu, autoliisingu ja pensioniosakute kohta on õiged?

9. Millised on Teie sissetulekud peale riigikogulase palga? Nõukogudes osalemise eest saadav tulu pole deklareeritav, aga kas oleksite nõus avaldama, et saaksime aru, kust see raha kõik tuleb? Ka võlakoorem on Teil majanduslike huvide deklaratsioonis märgitud võlakoormaga riigikoguliikmetest väikseim — õppelaen „297,99,78” eurot.

10. Kas võib teha järelduse, et Te suurannetajana n–ö ostsite endale positsiooni erakonnas ja koha valimisnimekirja eesotsas?

11. Kas prokuratuur on Teid rahastamisskandaali asjus välja kutsunud? Kui jah, siis mida küsiti ja mida vastasite?

12. Olete öelnud, et Meikar on Teie töökaaslane ja mitte sõber. Kas Teil on erakonnakaaslasi või riigikogukaaslasi, keda saaks nimetada sõbraks, mitte ainult töökaaslaseks?

13. Reformierakonna toetus on kasvanud, olenemata rahastamisskandaalist. Kuidas seda seletate?

14. Meedias käib arutelu selle üle, kas Kristen Michal peaks tagasi astuma. Kas Teie arvate, et ta peaks tagasi astuma või mitte ja miks?

15. Millises seisus on Eesti poliitiline maastik ja kuidas mõjutas seda Reformierakonna rahastamisskandaal?

16. Mis Teie isiklik arvamus rahastamisskandaali kohta on — kes valetab, kes räägib tõtt?

17. Millise õppetunni Te rahastamisskandaalist saite?

18. Kas tunnete, et skandaal kahjustas Teie mainet?

19. Kui palju olete sel aastal annetanud?

Kuivõrd enamik mulle teie poolt saadetud küsimusi puudutab ülekaalukalt vaid ühte teemat, siis vastan nendele küsimustele kokkuvõtvalt nii.

Kõik minu annetused Reformierakonnale on kirjas avalikes aruannetes ning kättesaadavad erakonna kodulehelt. Olen Reformierakonda vaid oma rahadega toetanud. Kõik oma annetused olen teinud läbi pangakonto.

Toetan erakonda maailmavaate pärast ning katan läbi annetuste ka oma kampaaniakulud.

Kõik oluline info minu varalise seisu kohta on kirjas majanduslike huvide deklaratsioonis.

20. Olete olnud Reformierakonnaga seotud alates 1999. aastast. Kas on mõni asjaolu, milles Teie poliitilised veendumused ajaga muutunud on?

Võib öelda, et olen sündinud liberaal. Ma austan Reformierakonna väärtusi eraomandi ja isikuvabaduste kaitsel, vaba turumajanduse arendamisel ning terve, õnneliku ja jõuka kodanikuühiskonna loomisel. Senikaua, kui püüdleme nende väärtuste suunas, olen rahul ja õnnelik.

Reformierakonna liberaalne maailmavaade, väärtused ja vaba ning eduka Eesti ülesehitamiseks tehtud pingutused on need, mida Eesti rahvas hindab.

21. Kas Reformierakonna põhimõtetes on mõni idee, millega Te ei nõustu?

Reformierakonna poliitikat ja otsuseid ilmestab see, et konkreetsetele sammudele eelneb pikk ja põhjalik diskussioon, mis on rikastatud paljude arvamustega. Üldised väärtushinnangud ja aated on need, mida me jagame. Reformierakondlasi liidab soov muuta Eestit paremaks, vabamaks ning jõukamaks.

22. Mida Te ise peate oma suurimaks saavutuseks riigikogu liikmena? Mida tehtud töös hindate kõige kasulikumaks Eesti rahvale?

Mul on hea meel, et maailma majanduskriisile vaatamata olen suutnud ühes oma partneritega Läänemaale tuua üle 11 miljoni krooni riigiinvesteeringuid.

Selle eest on ehitatud näiteks Haapsalu linna algkooli mänguväljak, renoveeritud Haapsalu spordihoone ja staadion, ehitatud Ristile jalgpallistaadion, Haapsallu, Kullamaale, Orule ja Martnasse lastemänguväljakud, remonditud Lihula kultuurimaja katus, suunatud täiendavaid vahendeid haridus–, spordi– ja kultuuriobjektidesse Haapsalus, Lihulas, Noarootsis ja Hanilas. Kohaliku seltsielu arendamiseks toetasime külaplatside loomist ja arendamist Ridalas Valgeväljal, Nõval Varikul ja Taeblas Kuliste aasal jpm.

Hasartmängumaksu nõukogu esimehena olen julgustanud Läänemaa seltse ja organisatsioone aktiivselt meile projekte kirjutama. Mul on hea meel, et meie maakonnast on esitatud terve rida häid projekte, mida nõukogu on otsustanud toetada.

Kuna töötan kultuurikomisjonis, siis on minu põhifookus suunatud haridusküsimustele. Põhikooli– ja gümnaasiumiseadus ning kõrgharidusreform on kindlasti minu valdkonna kaks olulisemat seadust, mille võimalikult heaks vormimise nimel olen palju vaeva näinud.

Haapsalu Wiedemanni gümnaasiumi kapitaalremont on kindlasti üks suur samm Haapsalu hariduselu edendamisel. Selle üle olen eriti rõõmus. Samuti selle üle, et peagi saame Paralepa parkmetsas üheskoos hakata valgustatud rajal jooksmas käima.

Mul on hea meel ka selle üle, et pikendasime vanemahüvitise maksmise perioodi lapse poolteiseaastaseks saamiseni, oleme stabiilselt tõstnud pensione ning oleme edukalt võidelnud tööpuudusega.

Eesti üleminek eurole oli ääretult oluline samm meie majanduse tugevdamiseks ning usaldusväärsuse suurendamiseks. Selle kõige alus on aga olnud tark ja konservatiivne fiskaalpoliitika, mida Reformierakond valitsuse juhterakonnana esindab.

23. Kui mitu korda olete pärast rahastamisskandaali Läänemaa valijatega kohtunud ja kuidas on nemad skandaali suhtunud, milliseid küsimusi tõstatanud?

24. Kas Teie poole saab valija oma murega pöörduda?

Olen läinud parlamenti selle mõttega, et aidata Läänemaa ja kogu Eesti inimeste elu paremaks muuta. Tihe suhtlus inimestega on minu jaoks väga oluline, seepärast kirjutan näiteks läänlastele mõned korrad aastast paberkandjal kirju, kohtun sihtrühmadega ning kajastan tegemisi iga päev oma kodulehel.

Minu blogi aadressil www.lauriluik.ee annab päris hea ülevaate sellest, millega töös tegelen. Kes soovib midagi küsida, see lepib kokku kohtumise, helistab või kirjutab. Mul on hea meel, et läänlased oma kodukohast nii palju hoolivad.

25. Kuidas Guatemalas oli — kultuur, eluolu jms — võrreldes Eestiga?

Rahvusvahelise Koolispordi Föderatsiooni (ISF) aastakoosolek toimus sel korral Kesk–Ameerikas Guatemalas ning käisin seal Eesti Koolispordi Liidu presidendina meie riiki esindamas. Kohtusin ka Guatemala presidendi Otto Perez Molinaga ning haridusministri Cynthia del Aguilaga.

Kuna 13 miljoni elanikuga mägine ning troopilise vihmametsavaibaga kaetud maiade riik Guatemala (tõlkes „maa keset puid”) asub Kesk–Ameerikas, piirab teda ühelt poolt Vaikne, teisalt Atlandi Ookean.

Riigi kohal, mille rahvuslinnuks on imeline pika rohelise saba ja värvikireva sulestikuga ketsaal, kohtuvad õhumassid korraldavad teinekord võrratuid looduslikke vaatemänge, millega võivad kaasneda tugevad vihmahood, äike, tormid jne.

Eluolu on seal siiski päris raske, aastakümneid väldanud kodusõda on jätnud inimeste hinge ja majandusse valusad jäljed. Hiljuti hakkas purskama kohalik vulkaan Fuego, mille jalamil me elasime.

26. Kas saite oma Volvo S60 riigikogulasele või avaliku elu tegelasele mõeldud allahindlusega?
Avalike vahendite kokkuhoid on kindlasti mõistlik.

27. Kui suur see allahindlus oli?

28. Kas sellised soodustused on eetilised?

29. Jäite rahastamisskandaali puhkemisel ajakirjandusega suheldes kidakeelseks, ei tahtnud telefonile vastata ega sõna võtta. Kas selline oli erakonna käsk?

30. Mida teeksite rahastamisskandaalile järele mõeldes avalikkusega suhtlemises teisiti?

31. Kas rahastamisskandaaliga tegi meedia Teile liiga? Aga Guatemala reisist rääkides?

32. Kas riigikogu liikmel on moraalne kohustus rahva küsimustele avalikes asjades alati vastata?

33. Miks eelistate küsimustele kirjalikult vastata, millise eelise see Teile annab?

34. Kas on eetiline, et valijatelt mandaadi saanud riigikogu liige vastab rahva küsimustele ainult kirjalikult ja saab seeläbi võimaluse küsimused–vastused enne erakonna pressitöötajaga läbi arutada?

35. Kas vastasite selle intervjuu küsimustele ise või kellegi abiga? Kui abiga, siis kas see abiline oli pressitöötaja ja kui suur oli päris ise antud vastuste roll?

38 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments
Patupesa » Blog Archive » Reformierakonna rahastamisskandaali kronoloogia
8 aastat tagasi

[…] Ajaleht Lääne Elu kordab Eesti Päevalehe võtet ja avaldab 35 küsimust erakonnale sularaha annetanud Reformierkondlasele Lauri Luigele. Luik on vastanud vaid seitsmele küsimusele. Link. […]

Valija
9 aastat tagasi

Jajah. Aga teisest küljest, vaadates kaht viimast küsimust, siis mina ka sellistele ei vastaks.

34. Kas on eetiline, et valijatelt mandaadi saanud riigikogu liige vastab rahva küsimustele ainult kirjalikult ja saab seeläbi võimaluse küsimused–vastused enne erakonna pressitöötajaga läbi arutada?

35. Kas vastasite selle intervjuu küsimustele ise või kellegi abiga? Kui abiga, siis kas see abiline oli pressitöötaja ja kui suur oli päris ise antud vastuste roll?

Ajakirjanikul on suurushullustus, ta peab ennast rahvaks. Mul on sellest poliitikust kama, ei ole au tunda, aga kui ajakirjanik peab ennast rahvaks, siis, noh, tsiteerides Rein Langi, haarab mu käsi kellu järele.

sb
9 aastat tagasi

Madiken on julge ja tark ajakirjanik, et ei lase suslikel avalikkust lollitada.

mh
9 aastat tagasi

Täitsa huvitav, Madiken Kütt, kuidas oskab ajakirjanik nii lolle küsimusi esitada. Huvitav kas ta ise suudaks enamusele vastata ja sooviks kohtuda sellise ajakirjanikuga.
Jummal kui tüütu võib olla ajakirjandus ja kui ühekülgne. Kes huvitav rahastab sellist ajakirjandust, nii rumalat ja negatiivset.
Luik vastab ju selge sõnaga, millega ta tegeleb ja millega tegelevad ka inimesed valitsuses. .

.
9 aastat tagasi

viimasele teadmiseks, et paljud asjad iseenesest sülle ei kuku. Selleks on vaja poliitilist selgitustööd. Ja seda ilmselt siin mõeldud ongi. Proovi järgi, kui ei usu. Selleks, et midagi saada, tuleb midagi ka teha. Arene veel.

Kodanikk
9 aastat tagasi

Seda ma ei teadnudki, et Larry sebis HWG remondirahad.
Arvasin lolli peaga, et haridusministeerium on teise partei
valitsemisalas. Järgmistel valimistel valin kindlasti Larry, äkki teeb Kuuse tn maja ka korda. Aitäh sulle!

.
9 aastat tagasi

Virisemine on üks kerge tegevus aga üldjuhul mõttetu, kuna tapab vaid iseenda tervist. Aga jõudu virisejaile.

ei saa aru
9 aastat tagasi

Ma ei saa aru teist, inimesed, kes te õiendate siin meie enda saadiku üle. Väga lihtne on teha maha valitsevat parteid…. Kui meil ei oleks Laurit riigikogus, siis kuidas oleks seis praegu HWG hoonega ? See oleks samas seisus ja riigigümnaasium jääks unistustesse. Õiendate siin Lauri kallal ja kuidas ta üldse sinna saanud on ? Meie ise oleme ta sinna valinud, meid esindama…. Eesti majanduskasv on olnud väga palju suurem teistest Euroopa riikidest, on maailma tipus viimase paari aasta näitajatega ning inimestel on ikka vähe, kuid kui kuulen enda sugulaste käest kuidas USA uudistes räägitakse Eestist ja vaatan meie uudiseid,… Loe rohkem »

väikesele Andrusekesele
9 aastat tagasi

Loe veel kolm korda ja saad selgeks, et kõigile rumalatele küsimustle on vastatud, kokkuvõtvalt. Aga pole hullu, ajakirjanik unustas, kes ta on.

kommar
9 aastat tagasi

29 vastust on juba olemas…tuleb kuus veel?
Siis on rahavas oma saadikueest jälle kõik ära täinud.

Tänan