Kaitseliidu ülemaks saab brigaadikindral Meelis Kiili

Andrus Karnau

andrus.karnau@le.ee

Kaitseminister Urmas Reinsalu ja kaitseväe juhataja brigaadikindral Riho Terras teevad valitsusele ettepaneku nimetada alates 17. detsembrist Kaitseliidu uueks ülemaks brigaadikindral Meelis Kiili, teatas kaitseministeeriumi pressiesindaja Peeter Kuimet.

Vastavalt rahuaja riigikaitse seadusele nimetab Kaitseliidu ülema ametisse Vabariigi Valitsus kaitseministri ja kaitseväe juhataja ühisel ettepanekul.

Reedel brigaadikindral Kiili ja kolonelleitnant Lumistega kohtunud kaitseminister Reinsalu tänas kolonelleitnant Lumistet teenistuse eest Kaitseliidu ülemana. „Kuue aasta pikkuse järjepideva tööga on kolonelleitnant Lumiste muutnud Kaitseliidu kaasaegseks vabatahtlikuks riigikaitseorganisatsiooniks, mis katab turvavaibana kogu Eestit. Kolonelleitnant Lumiste jõupingutuste parimaks tõestuseks on Kaitseliidu järjekindlalt suurenev liikmeskond ja kõrge usaldusväärsus,“ ütles kaitseminister.

2006. aastast Kaitseliidu ülemana teeninud kolonelleitnant Raivo Lumiste on esitanud lahkumisavalduse ja jätkab tööd kaitseväe juhataja nõunikuna.

„Olen kuue aastaga andnud kogu oma teadmised, oskused ja energia Kaitseliidu arendamisse. Olen kindel, et Kaitseliidu liikmeskonna ja usaldusväärsuse kasv Eesti ühiskonnas on pöördumatu,“ ütles kolonelleitnant Lumiste.

Viimase kuue aastaga on Kaitseliidu liikmeskond kasvanud 35% võrra. Avaliku arvamuse uuringute kohaselt on Kaitseliidu usaldusväärsus riigiinstitutsioonide seas tõusnud kuue aastaga 10. kohalt 4. kohale.

Kuni Kaitseliidu uue ülema ametisse astumiseni täidab Kaitseliidu ülema kohuseid Kaitseliidu peastaabi ülem kolonel Kajari Klettenberg.

Reinsalu sõnul on ta koos kaitseväe juhataja brigaadikindral Terrasega veendunud, et brigaadikindral Kiili jätkab kolonelleitnant Lumiste edukat tööd. „Brigaadikindral Kiili on oma pika karjääri jooksul näidanud ennast Kaitseväes edumeelse ohvitserina nii väeosi juhtides, erinevates staapides kui ka rahvusvahelises keskkonnas. Seetõttu on ta kahtlemata parimaks kandidaadiks Kaitseliidu ülema ametikohale,“ ütles kaitseminister.

Meelis Kiili on sündinud 20. märtsil 1965. Ta on õppinud Balti Kaitsekolledžis, NATO Rooma Kaitsekolledžis, erinevatel sõjalistel kursustel välisriikides ning kaitsnud magistrikraadi Ameerika Ühendriikide Sõjakolledžis.

Brigaadikindral Kiili on alates 1993. aastast teeninud erinevatel ametikohtadel Kaitseliidus, Balti pataljonis, Eesti kontingendi ülema asetäitjana ÜRO missioonil Lõuna-Liibanonis. Samuti on brigaadikindral Kiili teeninud Rahuoperatsioonide Keskuse ülemana, erinevatel ametikohtadel Maaväe staabis, sealhulgas maaväe ülema kohusetäitjana ning Kaitsejõudude Peastaabi ülema asetäitjana.

Aastatel 2008 kuni 2010 oli brigaadkindral Kiili Eesti kaitseatašee USA-s ning teenib praegu Balti Kaitsekolledži ülemana.

Meelis Kiili on abielus ja kahe tütre isa.

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments