Õppus toob vahipataljoni Piirsallu

Andrus Karnau

andrus.karnau@le.ee

Vahipataljoni pioneerid ehitavad tuleval nädalal õppuse Pääsuke käigus Piirsallu silla ja parandavad pool kilomeetrit sõiduteed.

23.–27. aprillini kestev õppus haarab nii Harju- kui ka Läänemaad. “Nädal aega Lintsi, Piirsalu ja Kiltsi kandis toimuva õppuse eesmärgiks on hinnata jalaväekompaniid rünnaku ning kaitse- ja viivituslahingus,” ütles Põhja kaitseringkonna teabeohvitser Eero Salmann.

Piirsallu ehitavad kaitseväe pioneerid õppuste käigus kohalikul metsateel autoliikluseks kõlbuliku silla ja parandavad 500 meetrise teelõigu.

Vahipataljoni ülema kolonelleitnant Kalle Terase sõnul on Vahipataljonile koostöö Risti valla ja riigimetsa majandamise keskuse Läänemaa metskonnaga erinevate õppuste läbiviimisel väga oluline. “„Seetõttu on ka loomulik, et me otsustasime ehitada silla ja parandada teed, mida ka Vahipataljoni kaitseväelased oma õppuste käigus korduvalt kasutavad,”“ ütles kolonelleitnant Teras.

Õppusel osaleb kokku ligi 400 kaitseväelast. Lisaks Vahipataljoni kaitseväelastele osalevad õppusel veel Pioneeripataljoni, Suurtükipataljoni ning Viru, Kuperjanovi ja Kalevi Jalaväepataljoni kaitseväelased.

Õppusel osalevatel kaitseväelastel on kaasas teenistusrelvad ja harjutuste käigus kasutatakse mitmesuguseid imitatsioonivahendeid, et muuta tegevus realistlikumaks, aga mis otsest ohtu kellelegi ei kujuta. Õppusel kasutatavate imitatsioonivahenditega imiteeritakse valgustust, suitsukatet, laske, granaadi- ja muid plahvatusi. Imitatsioonivahenditeks on õppegranaadid, lõhkepaketid, suitsuküünlad, valgustusraketid ja paukpadrunid. Kogu lahingutegevust imiteeriv tegevus toimub vahekohtunike ja hindajate jälgimisel, et tegevus oleks ohutu nii osalejatele kui ka elanikele. Lahingumoonaga laskmisi ei toimu.

Õppus Pääsuke on kooskõlastatud kohalike omavalitsuste ja riigimetsa majandamise keskusega. Pärast õppust koristavad osalejad õppuse ala ja taastavad infrastruktuuri.

Kaitseväe sõidukitest koosnev kolonn liigub Tallinnast Läänemaale 23. aprilli varahommikul ja lahkub õppuse alalt 27.aprilli pärastlõunal.

Kaitseväelaste saabumise ja lahkumisega õppuse alale võivad kaasneda ajutised liikluspiirangud. Liikumispiirangutega teedel juhivad liiklust sõjaväepolitseinikud.

Ühtlasi peab õppus kompanii ette valmistama nädala pärast algavaks suurõppuseks Kevadtorm 2012.

Vahipataljon on spetsialiseerunud eelkõige jalaväe ning sõjaväepolitsei üksuste väljaõpetamisele. Samuti täidab Vahipataljon kaitseväelisi esindusfunktsioone, tagab presidendi kantselei auvahtkonna ning paneb välja aukompanii riiklikeks ja kaitseväelisteks tseremooniateks.

Vahipataljonis teenib praegu 385 ajateenijat ning 55 kaadrikaitseväelast.

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments