Kiltsi lennuväljal algab suur logistikaõppus

Lehte Ilves

lehte.ilves@gmail.com

Täna on Keila–Haapsalu maanteel tavapärasest suurem liiklus, sest keskpäeval hakkavad Tallinnast Kiltsi lennuväljale liikuma sõjaväeautode kolonnid.

Üksused liiguvad õppusele kuni kümnest kaitseväe sõidukist koosnevais kolonnides täna kell 12–16 marsruudil Tallinn – Keila – Haapsalu – Kiltsi lennuväli. Tagasi liiguvad kolonnid reedel, 23. märtsil.

Viie päeva kestel on Kiltsis Kaitseväe Logistikakeskuse logistikapataljoni väliharjutus, kus ajateenijaist sõjaväelogistikud harjutavad tegutsemist ootamatuis olukordades. Õppusel osaleb 145 kaitseväelast.

„Neist meestest sõltub lahinguüksuse varustus, toit ja laskemoon,” selgitas  logistikakeskuse teabeohvitser Marek Miil üksuse tähtsust.

„Viimasel kui ühel autojuhil on väga suur vastutus,” toonitas harjutuse üldjuht leitnant Rodion Sorokin logistikapataljonist. „Ka siis, kui autojuht on jäänud ilma oma allüksuse ülemast, peab ta suutma saadetise lahinguüksuseni viia.”

Näiteks harjutavad sõjaväelogistikud Kiltsi lennuväljal tegutsemist olukorras, kus sõidukil puruneb rehv, teel leitakse takistus, satutakse liiklusõnnetusse või tuleb evakueerida katkist sõidukit. Harjutatakse kolonnide julgestamist ja tegutsemist, kui satutakse vaenlase varitsusele.

„Kas viia katki läinud auto ära või teha kohapeal kiire remont, või kui see pole võimalik, tõsta kaup ümber teisele autole,” kirjeldas kapten Miil mõnda valikuvõimalust. Kui teel on takistus või ei ole võimalik kaardil näidatud marsruuti kasutada, tuleb ikka leida lahendus.

„Autojuht peab julgema ise otsustada,” sõnas Miil. „Tuleb harjutada tubli eesti mehe mõtlemist, aga teada on vaja ka reegleid ja vastutust.”
Logistikute järgmine suurem õppus on reservõppekogunemine 2.–23. mail Kloogal ja Männikul.

„Terve pataljon tuleb reservist välja,” ütles Miil. Logistikud, keda on juba kord välja õpetatud, kutsutakse siis kolmeks nädalaks teenistusse, et värskendada teadmisi ja õppida uut. Sel reservpataljoni õppusel teevad kaasa ka praegused ajateenijad.

Sõjaväelogistika on kapten Miili sõnul populaarne ja perspektiivikas ala, sest nende teadmistega saab läbi lüüa ka tsiviilelus.
„Kui munder kunagi varna riputatakse, on sõjaväelogistika üks perspektiivikamaid alasid kaitseväes,” ütles Miil.

Logistikakeskuses aega teenides saavad paljud jääda oma eriala juurde, täiendades seda uute teadmiste ja kogemustega. Näiteks võib restorani kokk aega teenides praktiseerida metsas söögitegemist, autojuht saab aga riigi kulul koolitust suurte autode juhtimisel. Teisalt saab näiteks ülikoolis logistikat õppinu kogemuse sõjaväelise logistikasüsteemi toimimise kohta.

Logistikpataljonis teenib praegu 138 ajateenijat.

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments