Haapsalu linnavolikogu sai nõuandva noortekogu

Lehte Ilves

lehte@le.ee

Haapsalu linnavolikogu juures hakkab nõuandva organina tegutsema 11–liikmeline noortevolikogu, kes esindab Haapsalu noorte huve.
    
Noortevolikogu juhib Wiedemanni gümnaasiumi 12.Ü klassi õpilane Reio Moor. Aseesimees on sama kooli 11.M klassi õpilane Karl–Erik Illik. Noortevolikogus on esindatud peale Wiedemanni veel Haapsalu ja täiskasvanute gümnaasium.
    
„Hakkame järgmise aasta  tegevuskava ja eelarvet kokku panema,” ütles noortevolikogu liige Harri Puskar Wiedemanni gümnaasiumi 12.Ü klassist. Noortevolikogule on lubatud linnaeelarvest tegevuseks raha, aga kui palju, Puskar veel öelda ei osanud.
    
Reio Moor ütles, et ühe esimese asjana tahab noortevolikogu kaasa aidata koolireformi läbiviimisele, osaleda koolireformi aruteludel ja anda edasi noorte mõtteid.
    
„Et see [reform] ei oleks õpilastele nii pingeline,” ütles Moor. Tema sõnul peaks noortevolikogu varsti saama ka oma kodulehe.
    
Haapsalu linnavolikogu kinnitas läinud reedel noortevolikogu põhimääruse ja otsustas, et otsus jõustub 1. detsembrist.
    
Et noortevolikogu loomisega oli seotud ka linnavolikogu keskerakondlasest juht Jaanus Karilaid, avaldas linnavolikogu liige Ingrid Danilov kartust, et ehk on volikogul noorte tegevusele liiga suur mõju.
    
„Mina nii ei arva,” ütles Harri Puskar. „Esindame Haapsalu linna üht huvigruppi — noori — ja meie eesmärk on vältida liikumist mõne poliitilise organisatsiooni poole.”
    
Noortevolikogus on poliitiliste huvidega noori ja neid, kes ei ole end ühegi erakonnaga sidunud, ütles Puskar. Algatus noortevolikogu asutamiseks tuli Eesti Noorteühenduste Liidu ja Haapsalu Noorte Huvikeskuse poolt, ütles Puskar.
    
Noortevolikogu istungid hakkavad tavaliselt toimuma Haapsalu Noorte Huvikeskuses. Põhimääruse järgi peetakse istungeid vähemalt kord kuus ja need on avalikud.
    
Kuigi noortevolikogu põhimääruse järgi valitakse volikogu kaheks aastaks, tulevad päris valimised siiski alles tuleval sügisel, selgitas Puskar. Praegune volikogu on moodustunud koolide ja õpilasesinduste ettepanekute põhjal.    

Haapsalu noortevolikogu

• Noortevolikogu 11 liiget valitakse kaheks aastaks. Kandideerida võivad Haapsalu linnas elavad või Haapsalu koolides õppivad 14–26aastased noored.

• Noortevolikogu on linnavolikogu juures tegutsev nõuandev kogu, mis kaitseb ja esindab noorte huvisid linnas, räägib kaasa noorsootöö  küsimustes, julgustab noorte kodanikualgatust ja kaasab linnaelu korraldamist puudutavaisse otsustustesse.

•  Noortevolikogu saavad valida 12–26aastased Haapsalus elavad või Haapsalu koolides õppivad noored.

• Noortevolikogu saab arutada Haapsalu noori puudutavaid küsimusi ja teha ettepanekuid linnavolikogule, linnavalitsusele ning linnavolikogu komisjonidele menetluses olevate  eelnõude kohta, mis on seotud noortega, ja osaleda ettepanekute aruteludel;

• Nortevolikogu võib kaasata oma tegevusse eksperte, moodustada töörühmi, algatada arutelusid ja noorteprojekte.

Allikas: Haapsalu noortevolikogu põhimäärus

1 Kommentaar
Inline Feedbacks
View all comments
Michael
9 aastat tagasi

Nice blog, Dan. Geraldine Ferraro was responsible for the Country giworng up a little more, and making women feel prouder. And thanks for the nice words about my high school classmate and good friend, Anne Levy Wexler Duffy.History is yet to show just how bright, intuitive and influential she was. She and Joe had a second home on Sanibel Island, not far below us on the Florida Gulf Coast. Bunni and I had a date to meet them for dinner. She had been weakened by her treatments but felt she was up for it. She called to postpone and passed… Loe rohkem »