Pressinõukogu: Äripäev rikkus head ajakirjandustava

Riina Tobias

riina.tobias@gmail.com

Pressinõukogu arutas Hardo Aasmäe kaebust Äripäeva online'is ilmunud loo peale ja otsustas, et väljaanne on rikkunud head ajakirjandustava.

18. mail 2011 ilmunud artikkel "Aasmäe eelistas pankrotiistungile linnas jalutamist" väidab, et Eesti Entsüklopeedia kirjastuse juht Hardo Aasmäe jalutas kohtusse pankrotiistungile mineku asemel Tallinnas ringi ja nägi igati terve välja. Lehe väitel oli Hardo Aasmäe taotlenud kohtuistungi edasilükkamist, sest sai liiklusavariis väidetavalt tõsiselt viga. 

Hardo Aasmäe kaebas Pressinõukogule, et artikli näol on tegu pahatahtliku väljamõeldisega. Kaebaja hinnangul sisaldab artikkel valefakte. Samuti ei ole kaebaja rahul, et leht temaga enne antud artikli avaldamist ühendust ei võtnud.

Äripäev vastas Pressinõukogule, et leht võttis Hardo Aasmäega ühendust ja tema kommentaar ilmus samal päeval lehe online'is ja järgmisel päeval ilmus paberlehes mõlema artikli kokkuvõte.

Pressinõukogu otsustas, et Äripäev rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.1., mis näeb ette, et uudised, oletused ja arvamused olgu selgelt eristatavad. Pressinõukogu hinnangul oli Aasmäe käitumise „tervisepettuseks“ nimetamine oletuslik ja samas väga tõsine süüdistus, eriti veel esitatuna kaudsete delikaatsete terviseandmete põhjal.

Samuti rikkus leht ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.2., sest esimeses online'is ilmunud loos ei ole kaebajat kui süüdistatavat osapoolt üldse ära kuulatud ning poolteist tundi hiljem kaebaja vastuste avaldamist järgmises loos ei saa lugeda antud juhul piisavaks sooviks osapoolt ära kuulata.

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments