Läänemaad läbiva kõrgepingeliini leping sai allkirjad

Andrus Karnau

andrus.karnau@le.ee

Eile kirjutasid Lääne, Harju ja Pärnu  maavanemad Tallinnas alla koostöölepingule Eleringiga, kinnitades sellega oma  huvi ja koostöötahet Harku–Lihula–Sindi 330 kV kõrgepingeliini rajamisel.

"Tänane koostöölepe kinnitab, et mõistame selle liini vajalikkust  nii meie riigile kui ka Euroopale,” ütles Lääne maavanema kt Merle Mäesalu.

Et Läänemaal läbib uus elektriliin Risti, Kullamaa, Martna ja Lihula valda, olid kohale kutsutud ka nende valdade juhid.

Pärast leppe allkirjastamist algatavad kõik kolm maavalitsust oma maakonnas teemaplaneeringu, mis täpsustab Harku–Lihula–Sindi 330/110kV õhuliini  asukoha ja viib läbi keskkonnamõju hindamise.

Arvestades selle planeeringuprotsessiga kaasnevate kooskõlastamiste hulka, kulub planeeringu kehtestamiseni umbes kaks aastat, ütles Mäesalu. Et nii võimsal õhuliinil on ligi 100 m laiune koridor, puudutab see eramaaomanikke, riiki ja kohalikku omavalitsust, aga ka looduskaitsealasid ja keskkonnakaitset.

Eleringi poolt kirjutas kokkuleppele alla juhatuse esimees Taavi Veskimägi.

Planeeritav kõrgepingeliin on viimaste aastate üks suuremaid siseriiklikke taristuprojekte. Selle valmimisel paraneb oluliselt Eesti mandriosa, eriti aga Lääne–Eesti ja Tallinna piirkonna elektrivarustuskindlus. Uus elektriühendus on tähtis ka elektrituru arendamiseks Balti riikide ja Kesk–Euroopa ning Skandinaavia vahel.

Ühise koostöö kokkuleppega kinnitatakse pühendumist ühiste eesmärkide saavutamisele, selgitas Eleringi kommunikatsioonijuht Liis Raadla.

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments