Lastekodu põlengu kriminaalasi lõpetati

Kaire Reiljan

kaire@le.ee

Haapsalu lastekodu põlengu süüdlast ei leitud. Foto: ARVO TARMULA
Haapsalu lastekodu põlengu süüdlast ei leitud. Foto: ARVO TARMULA

Haapsalu lastekodu põlengu kriminaalasi lõpetati süüdistust esitamata, sest kuriteo toime pannud isikut tuvastada ei suudetud, samuti ei õnnestunud kindlaks teha, kas tegemist oli süütamise või hooletusega lahtise tulega ringikäimisel.

Küll aga saadetakse kriminaalasja materjalid Lääne-Eesti Päästekeskusele otsustamiseks, kas alustada distsiplinaarmenetlust tuleohutuse vanemspetsialisti Galina Kiiviti suhtes teenistuskohustuste mittenõuetekohase täitmise kohta. Kiivitile heideti ette, et ta pole teinud ettekirjutust hoones kasutatavate andurite kohta. Lastekodu hoones olid nõutavate suitsuandurite asemel paigaldatud temperatuuriandurid. Suitsuandurid oleksid põlengule reageerinud varem, kui seda tegid temperatuuriandurid.

Uurimine ei tuvastanud puudusi Haapsalu lastekodu personali töös ning kasvandike hooldamise ja turvalisuse tagamisel.

Ka päästjate tegevuses ei leidnud uurijad puudusi, mis oleks mõjutanud sündmuse lõpptulemust.

Haapsalu lastekodu põlengus tänavu 20. veebruaril hukkus 10 hoolealust, kellest enamik oli lamavad haiged.

 

 

4 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments
Jokk
11 aastat tagasi

Paras segadus artikli järgi ikka selles asutuses.Ja ainuke süüdlane on inspektor? Erafirmas oleks vähemalt juhataja kinga saanud.

kodanik
11 aastat tagasi

Loodus teeb omad reeglid ja ainult tugevad jäävad ellu! Kui ei lastaks sündida niisuguseid( ise mittetoimetulevaid ) siis ei oleks tarvis selliseid lastekodusid ega ka seda personaali,mille meie tava rahvas kõikk kinni maksame ja see raha tuleks kasuk pensionääridele ja vaeslaste peredele??

Anonüümne
11 aastat tagasi

Kui ajakirjanikud oma töö korralikud teeks, siis nad ei kirjutaks ebapädevaid artikleid. Kahjuks eesti meedias alatihti töötavad hävikud, kes oma fakte ei kontrolli.

Enn
11 aastat tagasi

Ometi oli eelnevalt selgunud ekspertide hinnnagust, et tänapäeval ei tohiks selliselt ühtegi lastekodu või lasteasutust ehitada ! Lastekodumaja vastas tuleohutusklassile TP3, mille kohta valitsuse 2005. aastal jõustunud määrus ütleb üheselt “TULDKARTEV, ehitise kandekonstruktsioonile ei seata nõudeid tulepüsivuse suhtes” !
TP3 klassi hoones, kui see on lastekodu või muu ööpäevaringne hooldeasutus, tohib elada kõige rohkem 10 inimest, kusjuures 10 inimese kohta peab tervete laste puhul olema 1-2 täiskasvanut, puuetega ja lamajahaigete puhul 4-5 täiskasvanut