Maavalitsuse õigusnõunik on Marge Taru

Riina Tobias

riina.tobias@gmail.com

Alates 29. augustist täidab Lääne maavalitsuses õigusnõuniku ülesandeid Marge Taru.

Taru lõpetas Tartu Ülikooli õigusteaduskonna 1995. a. Ta on töötanud Tööinspektsioonis töövaidluskomisjoni juhatajana, juristina maksuametis, konsultandina notaribüroos, aastatel 2001–2010 Maanteeametis osakonnajuhataja ja nõuniku ametikohal, alates 2010. aastast juristina Eesti Transpordi- ja Teetöötajate Ametiühingus.

Maasekretäri kohusetäitja Kristel Jupitsa sõnul on õigusnõuniku esimene suurem tööülesanne osalemine kavandatava riigihankemenetluse korraldamisel seoses praamiühendusega.

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments