Eestis kehtib abieluvõrdsus

Lääne Elu

info@le.ee

Abielusõrmused. Foto: Pixabay
Abielusõrmused. Foto: Pixabay

1. jaanuarist 2024 kehtib Eestis abieluvõrdsus ning abielu saavad seaduse järgi sõlmida kaks täisealist inimest sõltumatult nende soost.

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo sõnul lõpetatakse selle ajaloolise otsusega aastaid kestnud õiguslik segadus ning tagatakse turvatunne ja võrdsed õigused kõigile Eestimaa elanikele. “Seadused loovad selguse ning mõjutavad meie hoiakuid. Loodan, et taanduvad ka põhjendamatud hirmud ning selle otsuse kriitikud mõistavad, et kelleltki ei võeta midagi ära, vaid antakse paljudele meie seast hoopis midagi väga olulist juurde,” ütles Riisalo.

Abielu kõrval jääb inimestele alles ka võimalus sõlmida kooseluleping. Kooselulepinguga tagatakse registreeritud elukaaslastele õigus kaasa rääkida enda elukaaslasega seotud otsustes ning saada vajadusel toetusi ja hüvitisi. Kooselulepingu sõlminud paaridele antakse ka võimalus minna abielule üle lihtsustatud korras.

Abielu ja registreeritud kooseluga tekivad paaridele õigused ja kohustused, mis ei laiene vabas suhtes paaridele. Need on peamiselt seotud toetuste saamise, vara, eluaseme ja põlvnemisega. Näiteks registreeritud partneri või abikaasa surma korral aitab see vältida olukorda, kus testamendi puudumisel ei ole kooselupartneril õigust pärandusele ning kogu vara läheb automaatselt partneri sugulastele.

Samuti kasutatakse abikaasa või partneri abi varem väljendatud kavatsuste kindlakstegemiseks, kui abikaasa või registreeritud partner on teadvuseta või ei ole võimeline kasutama oma tahet, et teha otsuseid meditsiinilise ravi vastuvõtmise või tagasilükkamise üle.

Abieluvõrdsuse kehtestava perekonnaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse võttis Riigikogu vastu 2023. aasta 20. juunil.