Lugeja küsib: milliseid tõendeid töövaidluskomisjon aktsepteerib?

Lääne Elu

info@le.ee

Töötasin ehitusettevõttes, töölepingut ei sõlmitud ja töötingimused olid kokku lepitud suuliselt. Töötasu kanti osaliselt pangakontole ja osaliselt maksti sularahas. Kanded tööle asumise kuupäeva ja ka töölepingu lõppemise kohta maksu- ja tolliameti töötamise registris ei vasta tegelikkusele. Kuidas on võimalik tõendada tööle asumist, töötasu kokkulepet ja töösuhte lõppemist?

Töövaidluskomisjonis (edaspidi TVK) vaidluse lahendamisel omavad olulist tähtsust tõendid, mida on võimalik komisjonil uurida ja hinnata. Töövaidluse lahendamise seaduse § 44 kohaselt võib tõendiks olla tunnistaja ütlus, dokumentaalne tõend, asitõend ja vaatlus. Vaidluse korral tuleb avalduse esitajal oma nõudeid tõendada ja vastaspool saab esitada vastuväiteid. Tõendeid saavad osapooled esitada kogu menetluse vältel. Istungil tõendite esitamisel tuleb arvestada, et istung võib edasi lükkuda, kuna teine pool pole saanud tutvuda esitatud tõenditega ega kujundada oma vastuväiteid.

Parim viis tõendamiseks on kirjalikud dokumendid nagu elektrooniline kirjavahetus tööandjaga, sõnumite logi tööandja esindaja ja/või kaastöötajatega või tunnistajate ütlused. Kasutada saab ka pildistamise, video-, heli või elektroonilise salvestusega jäädvustatud dokumente. Oluline on, et need dokumendid sisaldavad vajalikku infot asja lahendamiseks (näiteks tööleping, töölepingu ülesütlemisavaldus, pangakonto väljavõte, palgaarvestuse lehed, maksu- ja tolliameti töötamise registri väljavõte).

Rahalisi nõudeid saab tõendada kirjalike tõenditega. Väljavõte töötamise registrist tööle asumise kohta on tõendina aktsepteeritav, kuid mitte tõendina töösuhte lõpetamise kohta. Töösuhte lõpetamist saab tõendada vaid kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teisele poolele esitatud avaldusega (e-kirja, telefonisõnumi või kirjaliku avaldusega). Kui kirjalik dokument on esitatud ärakirjana, võib TVK nõuda algdokumendi esitamist.

TVK otsustab, kas esitatud tõend omab tähtsust töövaidluse lahendamisel. Usaldusväärseteks tõenditeks ei saa lugeda pilte ehitusplatsil töötavatest töötajatest, millel puuduvad kuupäevad ja pole võimalik tuvastada, millal ja kus on need tehtud, samuti helisalvestust vestlusest, kus pole võimalik tuvastada osapooli.

Töövaidluskomisjon iseseisvalt tõendeid ei kogu, küll aga on töötajal õigus taotleda, et TVK juhataja nõuaks määrusega tööandjalt välja tema käsutuses olevad tõendid ja andmed.

Kui vaidluse asjaolusid pole võimalik tõendada kirjalike dokumentidega, saab tõendiks olla ka tunnistaja ütlus. Tunnistaja saab anda ütlusi asjaolude kohta, mida on ise näinud või kogenud.

Sularahas makstud töötasu osas on riigikohus oma lahendis nr 3-2-1-39-02 asunud seisukohale, et palga maksmist ei saa tunnistajate ütlustega tõendada.

Terje Pürg

tööinspektsiooni nõustamisjurist

Kommenteeri
Kommentaarid on avaldatud lugejate poolt ja nende sisu ei ole muudetud. Seega ei pruugi kommentaariumis tehtud avaldused ühtida toimetuse seisukohtadega. Lääne Elul on õigus ebasobilikud kommentaarid kustutada.
Teavita mind
0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments