Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

reklaamitoimetaja

reklaam@le.ee

Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Haapsalu linnavolikogu otsustas 29. juuni 2023 istungil otsusega nr 114:

vastu võtta üldplaneeringut muutva Haapsalu linn, Sadama tn 22 kinnistu detailplaneeringu (koostaja K-Projekt AS, töö nr 21138).

Planeeringuala suurus on 8145 m². Planeeringuala asub Haapsalu linna asustusüksuse põhjaosas holmide piirkonnas, Sadama tänava ja Haapsalu Tagalahe vahelisel alal.

Sadama tn 22 kinnistul asub 1998. aastal ehitatud kahekorruseline hotellihoone ning renoveeritud ja ümberehitatud kahekorruseline ajalooline villa Wenden (nimetatud ka villa Favoritaks ja villa Peltzeriks), milles on siiani tegutsenud Baltic Hotell Promenaadi. Kinnistule jäävale merekaldale on terves ulatuses rajatud kaldakindlustus ning kinnistul asub ka osaliselt lagunenud paadisild.

Planeeritud alast põhja poole jäävad Sadama tn 26a ja 26b kinnistud on hoonestamata, kuid esimene neist on kasutusel mudasadamana ning teisele on Haapsalu linn soovinud rajada piirkonda teenindava parkla. Lõuna poole jäävale Sadama tn 20 kinnistule on rajatud kõrghaljastatud tegevuspark liikumispuuetega täiskasvanutele ja lastele. Ida poolt külgneb planeeritud ala Haapsalu Tagalahega. Planeeritud kinnistule on juurdepääs Sadama tänavalt.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on määrata ärimaa sihtotstarbega Sadama tn 22 kinnistule ehitusõigus uue majutushoone ehitamiseks. Samuti on eesmärk renoveerida kinnistul asuv ajalooline suvitusvilla. Planeeringus täpsustatakse üldiseid maakasutustingimusi, arhitektuurseid hoonestustingimusi, lahendatakse liiklus- ja parkimiskorraldus, tehnovõrkudega varustatus, heakorra ja haljastuse põhimõtted.

Detailplaneeringus on kavandatud Sadama tn 22 kinnistul asuv 1998. aastal ehitatud kahekorruseline hotellihoone lammutada ning lagunenud paadisild ja ajalooline suvitusvilla renoveerida, sh on kavas eemaldada ajaloolise villa fassaadi moonutavad täiendused (klaasmaht promenaadipoolsel küljel).

Krundile on planeeritud ehitusõigus kuni 5 maapealse korrusega spaahotellikompleksi rajamiseks, mis koosneb ühest uushoonest ja olemasolevast renoveeritavast suvitusvillast. Hooned on lubatud galerii abil ühendada. Rannapromenaadi äärde merre on kavandatud teisaldatavad kergkonstruktsiooniga paadisillad.

Hoonete suurim lubatud arv krundil on kaks (2). Hoonete suurim lubatud ehitisealune pind on 2900 m². Hoonete suurim lubatud kõrgus maapinnast on 18,5 m ja absoluutkõrgus on 21 m. Kavandatud krundi täisehituse protsent on 36% ning hoonestustihedus on 0,9. Planeeringualal on haljastuse osakaal 6%.

Detailplaneeringus tehakse ettepanek Haapsalu linna üldplaneeringu põhilahenduse muutmiseks krundile kavandatud ärihoone maksimaalselt lubatud korruselisuse ning Tagalahe kalda ehituskeeluvööndi ulatuse osas. Ettepanek on suurendada krundile kavandatud ärihoone maksimaalselt lubatud korruste arvu viie korruseni ja vähendada Tagalahe kalda ehituskeeluvööndi ulatust kallasraja maismaapoolse piirini ehk 10 m-ni rannajoonest.

Detailplaneeringu koosseisus on esitatud Sadama tänav 22 detailplaneeringu muinsuskaitse eritingimused (koostaja Oldschool OÜ, 2023).

Detailplaneering avalikustatakse ajavahemikul 1.08.–1.09.2023 (k.a). Planeeringuga saab tutvuda Haapsalu linnavalitsuse fuajees esmaspäevast neljapäevani kl 8–17, reedeti kl 8–16.30 (detailplaneeringu kausta küsida administraatorilt) ning Haapsalu linna kodulehel (https://www.haapsalu.ee/avalikustamisel-olevad-detailplaneeringud).

Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul võimalus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust e-posti aadressil hlv@haapsalulv.ee või posti teel aadressil Posti tn 34, Haapsalu 90504. Arvamusi saab esitada kuni 1.09.2023.

Kommenteeri
Kommentaarid on avaldatud lugejate poolt ja nende sisu ei ole muudetud. Seega ei pruugi kommentaariumis tehtud avaldused ühtida toimetuse seisukohtadega. Lääne Elul on õigus ebasobilikud kommentaarid kustutada.
Teavita mind
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments