Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste eelnõu tutvustamine (Uus-Sadama tn 27 ja Uus-Sadama tn 29, Haapsalu linn)

Regina

regina@le.ee

Haapsalu linna veebilehel (www.haapsalu.ee/avalikustamisel-olevad-projeteerimistingimused) on ajavahemikul 8.–22.12.2022 avalikustatud Uus-Sadama tn 25 detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste eelnõud Uus-Sadama tn 27 ja Uus-Sadama tn 29 kinnistutele.
Projekteerimistingimustega täpsustatakse nende kinnistute osas Uus-Sadama tn 25 detailplaneeringuga määratud kruntide kasutamise sihtotstarvete ning hoonete kõrguste tingimusi, samuti arhitektuurseid ja ehituslikke tingimusi. Muus osas detailplaneeringuga määratud krundi ehitusõigust ja hoonestustingimusi ei muudeta.
Avalikustamise perioodil on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, võimalus esitada eelnõu kohta kirjalikke ettepanekuid ja põhjendatud vastuväiteid aadressile hlv@haapsalulv.ee.

Haapsalu linnavalitsus

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments