Projekteerimistingimuste eelnõu tutvustamine: Tallinna mnt 20, Haapsalu

Regina

regina@le.ee

Ajavahemikul 29.6.–18.7.2022 on Haapsalu linna veebilehel (www.haapsalu.ee/avalikustamisel-olevad-projeteerimistingimused) avalikustatud projekteerimistingimuste eelnõu Tallinna mnt 20 kinnistule. Projekteerimistingimused on koostatud Tallinna mnt 20 kinnistule üksikelamu ja abihoone projekteerimiseks.
Avalikustamise perioodil on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, võimalus esitada eelnõu kohta kirjalikke ettepanekuid ja põhjendatud vastuväiteid e-posti aadressile hlv@haapsalulv.ee.

Haapsalu linnavalitsus

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments