Lugeja küsib: kuidas tasustatakse töötajale õppekogunemisel oldud aeg?

Lääne Elu

info@le.ee

Kaitseväe õppus. Foto: Urmas Lauri

Minu ettevõtte töötaja osaleb reservväelasena õppekogunemisel. Kuidas tasustatakse töötajale õppekogunemisel oldud aeg?

Õppekogunemisele kutsub inimesi Eesti kaitsevägi. Töölepingu seaduse kohaselt on õppekogunemine objektiivne põhjus, mis kaalub üle töö tegemise kohustuse, seega on töötajal õigus töö tegemisest keelduda.

Töösuhetes kehtib vastastikune lojaalsuskohustus, seega peab töötaja lisaks oma perele ja lähedastele teavitama õppekogunemisele minekust ka tööandjat. Õppekogunemisel viibimine on ajutine töö tegemise takistus, mis ei eelda töölepingu peatamist. Töötaja ei pea õppekogunemise ajal tööd tegema ja tööandja ei pea selle aja eest töötasu maksma. Saamata jäänud töötasu kompenseerib töötajale riigi toetus, mille suurus ja maksmise kord on reguleeritud valitsuse määrusega.

Töötaja võiks õppekogunemisel oldud aja kompenseerimise teemal siiski ka oma tööandjaga rääkida. Tööandja võib anda oma panuse riigikaitsesse ja leida lisavõimaluse oma ettevõttes töötavat riigikaitsjat toetada. Mitmed tööandjad ongi otsustanud katta õppusel osaleva töötaja palga ja õppekogunemise toetuse vahe (ehk säilitada töötajale igakuine sissetulek), jätkata õppuse ajal töötajale töötasu maksmist, maksta lisatasu või võimaldada õppuse ajaks tasustatud lisapuhkust.

Anneli Lepik

tööinspektsiooni nõustamisjurist

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments