Jändi-Reinu detailplaneeringu kehtestamise teade

Regina

regina@le.ee

Haapsalu linnavalitsuse 27.4.2022 korraldusega nr 372 kehtestati Haapsalu linnas, Tanskas ja Kivikülas paiknevate kinnistute reg-nr 188432 ja reg-osa nr 3039332 osas Jändi-Reinu detailplaneering. Planeeringuala suurus on 12,7 ha ja asub Jursu tee ääres.
Detailplaneering näeb ette planeeringuala jagamise 11 elamu-, 1 tootmis- ja 1 transpordimaa krundiks, elamukruntidel suurima lubatud hoonete arvu 3, suurima lubatud ehitusaluse pinna 300 m², ehitiste kõrguse elamutel 8,5 m ja abihoonetel 4,5 m. Planeeringuga määrati juurdepääsude ja kommunikatsioonide liitumispunktide asukohad. Planeeringu kehtestamisega muutub kinnistul 188432 varasem Jändi-Reinu kinnistu detailplaneering (kehtestatud Ridala vallavalitsuse 19.6.2008 otsusega nr 355) kehtetuks. Kehtestatud detailplaneering on kooskõlas Ridala valla üldplaneeringuga.

Haapsalu linnavalitsus

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments