Nõuanne: kui kaua peab tööandja ootama, et töötaja saaks vaktsineeritud?

Lääne Elu

info@le.ee

TÜ Haapsalu Perearst õde Koidu Laanemets vaktsineerib praegu peamiselt gripi vastu. Foto: Malle-Liisa Raigla
Vaktsineerimine. Foto: Malle-Liisa Raigla

Vastavalt kehtestatud korrale kontrollime uksel Covid-tõendeid ja märkisime töökeskkonna riskianalüüsis, et klientide tõendeid kontrolliv töötaja peab olema vaktsineeritud. Kui üks meie kolmest töötajast on vaktsineerimata, siis mida peaksime edasi tegema ja kui pikk on mõistlik aeg, mille jooksul saame töötajalt nõuda, et ta end vaktsineeriks?

Kui olete riskianalüüsi tulemusel jõudnud järeldusele, et teatud töid saavad teha ainult vaktsineeritud töötajad, on järgmised sammud töötervishoiuarstiga konsulteerimine ja riskianalüüsi tutvustamine töötajatele. Tööandja peab konsulteerima töötervishoiuarstiga töötajate vaktsineerimise vajalikkuse ja sobivuse üle. Soovitame seda teha näiteks e-kirja teel, et hiljem saaks konsulteerimist tõendada.

Riskianalüüsi tuleb kindlasti töötajatele tutvustada ja selgitada. Võtke aega, koostage nõuded ja selgitused selliselt, et need oleks üheselt mõistetavad ega tekitas töötajates segadust ja trotsi.

Tööandja peab töötajale andma vaktsineerimiseks mõistliku aja. Mõistlik aeg esimese vaktsiinidoosi saamiseks võib olla näiteks kuni kümme päeva, sest vaktsineerida saab praegu paljudes kohtades ja ka ette registreerimiseta. Tööandja võiks samuti välja pakkuda, et vaktsineerimiseks kulunud aeg arvestatakse tööaja sisse. Kuigi maksimaalne kaitse ei ole enamiku vaktsiinide puhul esimese doosi saamisel järel veel saabunud, on töötaja nõude osaliselt juba täitnud ja saab jätkata tööülesannete täitmist. Vaktsineerimiskuuri lõpetamise ja vajaliku immuunsuse tekkimiseni saab töö ümber korraldada või kehtestada töötajale maskikandmise kohustuse. Samuti tasub töötajale südamele panna, et väga oluline on jälgida kordusdoosi saabumise tähtaega, sest siis kujuneb välja vajalik immuunsus.

Silja Soon

tööinspektsiooni järelevalve osakonna juhataja

1 Kommentaar
Inline Feedbacks
View all comments
Vorkahoolik
1 aasta tagasi

Tööandja saab ise oma riskianalüüsi teha ka sellisena, kus vaktsineerimine vajalik ei ole. Ja kui ta ikkagi teeb selle sellisena on tema enda otsustada, kui vajalik talle see töötaja on. Tänases asjaliku tööjõu puudumise valguses oskan ma ainult jõudu soovida kõigile agaratele “tööandjatele”, kes oma pädevaid inimesi üle parda loobivad.