Koroonaviirus leviku oht Eestis alanes kõrgelt keskmisele

Koroonaviiruse leviku kõik kriitilised näitajad on paranenud ja riskitase alanenud kõrgelt keskmisele ehk oranžilt kollasele. See tähendab, et kogukondades on küll nakkuskoldeid, kuid viirus ei ole laialt levinud ning ühiskondlik eesmärk on eelkõige vältida riskirühmade nakatumist.

„Meie epidemioloogiline olukord on oluliselt paranemas ning oleme saavutanud olukorra, kus nädala keskmisena nakatub koroonaviirusesse alla saja inimese päevas,“ ütles peaminister Kaja Kallas. „Saame nautida suve, kuid ei tohi siiski kaotada valvsust, sest viirus pole lõplikult kadunud. Peame hoidma silme ees põhieesmärki – hoida Eesti vabana uutest piirangutest ning selleks saab oma panuse anda igaüks, eelkõige vaktsineerides ja selgitades selle olulisust ka oma lähedastele, kes veel vaktsineeritud ei ole.“

Riskitaseme hindamisel arvestatakse seitset näitajat. Viimase seitsme päeva keskmist nakatunute ja surmade arvu, mis tänase päeva seisuga on vastavalt 81,1 ja 0,9. Samuti positiivsete testide määra, mis on püsinud langustrendis ja on täna 2,04 protsenti. Arvesse läheb hospitaliseeritud inimeste arv, haiglaravil viibivate ja juhitaval hingamisel olevate COVID-19 patsientide arv, mis on tänase päeva seisuga vastavalt: 6, 80 ja 6. Riskitaseme hindamisel arvestatakse ka 14 päeva tuvastamata nakkusteega nakatunute osakaalu kõigist nakatunutest.

Neljaastmeline riskitasemete süsteem peegeldab koroonaviiruse epidemioloogilist olukorda Eestis ja annab vastava riskitaseme kohta käitumissuuniseid ja võimalikke tegevusi, kuidas iga inimene, asutus ja riik saab koroonaviiruse leviku piiramisele kaasa aidata. Rohelise, kollase, oranži ja punase värviga tähistatakse vastavalt madalat, keskmist, kõrget ja väga kõrget riskitaset.

Keskmise riskitaseme korral kehtivad muu hulgas soovitused kanda avalikes siseruumides kaitsemaski; vältida rahvarohkeid ja kinniseid ruume; võimalusel kohtuda tuttavatega õues ning vähendada inimeste arvu, kellega kohtutakse.

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments