Riigikogu otsustab kolmapäeval, kas riigieksamid on tänavu seotud gümnaasiumi lõpetamisega

Foto möödunudaastasest eesti keele riigieksamist Noarootsi gümnaasiumis. Foto: Lemmi Kann

Riigikogu istungil läbis täna teise lugemise valitsuse algatatud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu, millega tehakse seaduses muudatused koroonaviirusest tingitud epidemioloogilise olukorra tõttu.

Eelnõuga nähakse ette erisusi tavapärastest gümnaasiumi lõpetamisest: on võimalus muuta eksamite läbiviimise aegu ja vajadusel kehtestada täiendavaid lisaeksameid. Samuti sätestatakse erisused põhikooli ja gümnaasiumi õpilaste hindamise korralduses 2020/2021 õppeaastaks ning luuakse kogu põhikooli ja gümnaasiumi ulatuses võimalus kasutada hindamisel kirjeldavaid sõnalisi hinnanguid numbriliste hinnete asemel.

Eelnõule teise lugemise käigus lisatud muudatuse kohaselt ei ole riigieksamite, neid asendavate rahvusvaheliselt tunnustatud eksamite, gümnaasiumi koolieksami ja õpilasuurimuse või praktilise töö sooritamine käesoleval õppeaastal gümnaasiumi lõpetamise tingimusteks.

Samuti täpsustati teise lugemise käigus seaduse jõustumise aega. Kuna esimene riigieksam toimub 19. aprillil, siis on oluline, et muudatused eksamikorralduses jõustuksid esimesel võimalusel ehk Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

Eelnõu kolmas lugemine on homme, 14. aprillil.

1 Kommentaar
Inline Feedbacks
View all comments
Vahi nalja
1 aasta tagasi

Ehk siis hakkavad kõrgkoolid korraldama sisseastumiskatseid ja -eksameid. Mis selle mõte on suures pildis? Tegemist on lihtlabase saamatusega riigi tasandil ja mitte millegi muuga.