Lääne Malevlane: Lihula üksikkompanii koroona-aastal

Lääne Elu

info@le.ee

????????????????????????????????????
Lihula üksikkompanii ja Soontagana malevkonna lipud Lihula Vabadussõja mälestussamba 85. aastapäeva rivistusel. Foto Robin Reimer

Lõppevasse aastasse mahus Lihula üksikkompaniil nii rõõmustamist ettevõtmiste õnnestumiste kui ka kurvastamist ootamatult tabanud kaotuste üle.

Aasta esimesel laupäeval Lihula üksikkompanii 95. aastapäeva peol Kõmsi rahvamajas alanud aasta sihte seades ei osanud keegi arvata, et selline aasta ees ootab.

Kui aasta esimene veerand kulges tavapäraste toimetustega nagu sõjalise väljaõppe päevad, vabariigi sünnipäeva tähistamine, üksikkompanii üldkoosolek ja laskepäev, siis märtsist läks torm lahti. Märtsi esimesel nädalavahetusel oli meil au korraldada ülemalevalist laskevõistlust „MärtsiRebane”, mille esikoht jäi seekord koju.

Ja siis algaski üleriigiline eriolukord, mis Lihula üksikkompaniile koos naiskodukaitse Lõuna-Läänemaa jaoskonna naistega tähendas 53 päeva lakkamatut politsei- ja piirivalveameti toetamist Virtsu sadamas.

Eriolukorra ajal ei lakanud ka muud tegevused. Jätkasime väljaõppega ja ka suvesse planeeritud tegevuste kavandamist. Vahetult enne eriolukorra lõppu käisime, nagu tavaliselt, Vatla linnusemäel koristustalgutel ja eriolukorra lõppedes alustasime liikmeskonna auditiga.

Võidupühal oli juba traditsiooniline pidulik rivistus Lihula Vabadussõja mälestussamba juures koos kõigi teiste Lääneranna valla kaitseliidu allüksuste ja eriorganisatsioonidega. Seekordsel rivistusel elustasime ühe vana ja väärika kaitseliidu kombe – uute liikmete piduliku vande andmise.

Augustis oli taas põhjust koguneda Lihula Vabadussõja mälestussamba juurde, sest samba 85. aastapäeval avasime Lääneranna vallavalitsusega ühiselt rajatud lipuväljaku.

Suvi lõppes meie jaoks patrullvõistluse „Sügistorm 2020” korraldamisega.
Sügisele läksime vastu novembrisse kavandatud õppekogunemise Orkaan ettevalmistamisega. Vahetult enne õppekogunemist korraldasime naiskodukaitse
Lääne ringkonna baasväljaõppe sõjalise mooduli kursuse ning viisime läbi Lihula ja Metsküla noorte kotkaste ja kodutütarde sügislaagri.

Aasta suurõppuse Orkaan eelõhtul jõudis kahjuks viiruse teine laine ka meieni ning õppus otsustati kavandatud kujul ära jätta. Õppusele kutsutud kogunesid küll kästud kellaajal kästud kohta, kuid pärast nimede kirjapanemist oli kojuminek.

Aasta viimasel nädalal ootab Lihula üksikkompanii liikmeskonda ees traditsiooniline laskevõistlus ning seejärel pöörame pilgud ja tegevused uude, 2021. aastasse.

Uuel aastal jätkame seniste, suures osas juba traditsioonideks saanud tegevustega, lisaks panustame veelgi rohkem oma vastutusala noorte tegevuste toetamisse. Jätkame oma struktuuride korrastamist ning piirkondlike üksuste loomist.

nooremseersant Reimo Reimer
Lihula üksikkompanii pealik

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments