SKA avas Hiiumaal kinnise noortekodu

BNS

Kärdla põhikooli 1998. aastal valminud Kõpu õppekohas avatakse täna noortekodu. Foto: Hiiumaa vallavalitsus
Kärdla põhikooli 1998. aastal valminud Kõpu õppekohas avatakse täna noortekodu. Foto: Hiiumaa vallavalitsus

Sotsiaalkindlustusamet (SKA) ja Hiiumaa sotsiaalkeskus avavad esmaspäeval noortekodu, kus hakatakse alates 11. augustist 2020 pakkuma ööpäevaringset rehabilitatsiooniteenust lastele ja noortele, kellele on vajalik kohaldada kinnise lasteasutuse teenust.

Kinnise lasteasutuse teenus on ajutine ööpäevaringne teenus lastele ja noortele, kelle käitumine ohustab tõsiselt lapse või teiste inimeste elu, tervist ja arengut. „Lapsel võib olla probleeme vaimse tervisega, sage on ennast või teisi kahjustav käitumine, alates agressiivsest käitumisest kaaskodanike vastu kuni enese vigastamiseni,“ toob näiteks kinnise lasteasutuse teenuse juht Enelis Linnas ning tõdeb, et kinnises lasteasutuses on võimalik piirata üht olulisemat põhiõigust – liikumisvabadust, mistõttu saab last teenusele suunata ainult kohtu kaudu.

Hiiumaal tegeletakse noortega nii individuaalselt kui grupiteraapial põhinedes, et tuua välja noore individuaalsed võimed, toetada õpioskusi ja eale vastavate sotsiaalsete oskuste omandamist ning tõsta isiklikku vastutusvõimet. Eesmärk on luua noore elus tasakaal sellisel viisil, mis tekitaks temas endas huvi oma arenguteekonda panustada ning tänu millele ta suudaks teenuselt lahkudes elada enda või teiste elu või tervist kahjustamata.

„Lapse käitumisel on alati põhjus ning käitumise taga peegeldub lapse vajadus. Noortekodus keskendutakse sotsiaalsete oskuste arendamisele, fookuses on koostöö lapse võrgustikuga, eelkõige tema pere ja lähedastega. Lisaks õpitakse oma tunnete kontrollimist, probleemide lahendamist ja igapäevaseid toimetulekuoskuseid,“ selgitas Linnas.

Hiiumaa sotsiaalkeskuse noortekodus saab korraga toetust kuni kuus last ja noort, kelle abistamisel võetakse eeskuju Põhjamaades edukalt toimivast ravikodu mudelist, kus lähtutakse miljööteraapilistest põhimõtetest, arvestatakse lapse traumadega ning kaasatakse ja toetatakse võimalikult palju lapse perekonda.

Lisaks Hiiumaale osutavad kinnise lasteasutuse teenust Maarjamaa Hariduskolleegiumi Emajõe ja Valgejõe õppekeskused, Rakvere Lille kodu ning Tallinna Laste Turvakeskus. Nendes viibib ligikaudu 76 last ning 33 lapse osas on abivajaduse hindamine pooleli. Hiiumaa sotsiaalkeskus sai sotsiaalkindlustusametile kinnise lasteasutuse teenuse osutamise partneriks läbi avaliku riigihankemenetluse.

Ka Hiiumaa sotsiaalkeskuse juht Riho Rahuoja sõnas, et neil on hea meel, et otsustasid väljakutse vastu võtta ja tänase tulemuseni jõuda. „Tänu uuele teenusele on sotsiaalkeskuse võimalused erivajadustega lapsi aidata oluliselt kasvanud, meie nõu ja abi neile ei jää ainult Kõppu, vaid ulatub üle kogu Hiiumaa ja kaugemalegi.“

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments