Kriisikomisjonid pole kogunenud

Foto: Pixabay

Läänemaa omavalitsused ei ole kriisikomisjoni kokku kutsunud ei omavalitsuse tasemel ega ka maakondlikul tasemel.

Nii Haapsalus kui ka Lääne-Nigula vallas juhib kriisi kas linnavalitsus või vallavalitsus. „Oleme vallavalitsusega toimetanud, vajadusel oleme operatiivseid koosolekuid teinud,” ütles Lääne-Nigula vallavanem Mikk Lõhmus.

„Arutelude tulemusel sündinud otsuseid avaldame kodulehel ja sotsiaalmeedias,” ütles Haapsalu linnapea Urmas Sukles.  Sama on ka Lääne-Nigula vallas.

Küll aga on kokku saanud Lääne regiooni kriisikomisjon.  Lõhmuse sõnul on seal olukorrast ülevaate andnud terviseamet, päästeamet ja politsei. Samuti on omavalitsused Järvamaast Pärnumaani andnud ülevaate, mida teised omavalitsused on teinud. Lõhmuse sõnul teised omavalitsuselt neilt üle võtnud näiteks kriisitelefoni, mille kaudu saavad riskirühma kuuluvad inimesed endale poest kaupa tellida.

Lõhmus loodab, et suuremat puhangut vallas siiski ei tule, sest rahvakogunemised on keelatud. Riskikohtadena toob ta välja lasteaiad, kuid kuna nendes käib vähe lapsi, siis ei tohiks Lõhmuse sõnul suurt mõju avaldada. Samuti on riskikohaks hooldekodud. „Piisab kui üks töötaja selle üles korjab. Loodetavasti seda ei juhtu, aga lõpuni ei saa ühtegi riski välistada,” ütles Lõhmus.

Mõlemad omavalitsusjuhid rõhutasid, et inimesed võtaksid eraldumist tõsiselt.

2 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments
Vahur Reede, saarlane
2 aastat tagasi

Kriisikomisjonil ja kriisikomisjonil on suur vahe. Nt Lääne- Nigula valla kriisikomisjoni puhul on põhimääruses: § 4. Komisjoni ülesanded (1) täidab hädaolukorra seadusest tulenevaid omavalitsusele pandud ülesandeid; (2) juhib hädaolukordade lahendamist oma vastutusalas; (3) tagab hädaolukorras abivajajate väljaselgitamise ja nende abistamise; (4) vaatab läbi hädaolukorra lahendamise plaanid ning korraldab seal kirjeldatud omavalitsuse ülesannete täitmise; (5) koostab vastavalt riskianalüüsile elanike ümberpaigutamise plaani omavalitsuse territooriumil hädaolukorras; (6) koostab ja korrastab informatsiooni omavalitsusüksuses paiknevatest kriisireguleerimisalastest ressurssidest; (7) omab ülevaadet omavalitsuse territooriumil paiknevatest suurõnnetuse ohuga ja ohtlikest ettevõtetest ning nendest tulenevatest ohtudest; (8) vaatab läbi ja annab hinnanguid valla planeeringutele, mis on seotud kemikaaliohutusega; (9)… Loe rohkem »

Vahur Reede, saarlane
2 aastat tagasi

Vabandust, panin eelnevasse kommentaari Lääne-Nigula valla Kriisikomisjoni KEHTETUst põhimäärusest.

Peale uue Hädaolukorra seaduse jõustumist ongi kõik omavalitsuste kriisikomisjonid ainult nõuandvad moodustised ja otseselt kriisireguleerimisega ei tegelegi.

Kui kriisikomisjon on teinud tööd enne kriisi korralikult, siis polegi vaja kriisisituatsioonis neid asja juurde sorkima.