Eesti ei toeta autoriõiguste direktiivi vastuvõtmist

Urmas Reinsalu
Justiitsminister Urmas Reinsalu hinnangul ei ole autoriõiguste direktiivis saavutatud vajalikku tasakaalu. Foto: arhiiv

Tänasel Euroopa Liidu põllumajandus- ja kalanduse ministrite nõukogu istungil ei anna Eesti poolthäält, vaid jääb autoriõiguste direktiivi vastuvõtmisel erapooletuks. Otsustamisel on vaja saada kvalifitseeritud häälteenamus, mille lugemisel lähevad arvesse vaid poolthääled.

Justiitsminister Urmas Reinsalu hinnangul ei ole pärast hindamist internetivabaduse tulevikku silmas pidades autoriõiguste direktiivis saavutatud vajalikku tasakaalu. „Vabadus on väga tähtis väärtus ja seetõttu Eesti täna sellele asjale „jah” ei ütle ning jääb õiguslikus tähenduses erapooletuks,” kinnitas Reinsalu. Ta lisas, et direktiivi heakskiitmiseks on vaja saavutada kvalifitseeritud häälteenamus.

Eelmisel nädalal esitas Eesti alaline esindaja justiitsministri suunisel Euroopa Liidu alaliste esindajate nõukogus deklaratsiooni, milles rõhutas, et autoriõiguste direktiivis ei ole saavutatud piisavat tasakaalu õiguste omajate, inimeste ja ettevõtete vahel. See võib takistada innovatsiooni ja mõjutada negatiivselt Euroopa digitaalse ühtse turu konkurentsivõimet.

Ühtlasi ei pruugi direktiiv täita õigusselguse nõudeid ja selle rakendamisel võivad tekkida probleemid õiguskindlusega. Lisaks toimusid hiljuti riigikogu valimised ning meie uus valitsus ja riigikogu ei ole saanud esitada lõpliku kompromissteksti kohta oma arvamust. Oma ühisdeklaratsiooni tegid ka Holland, Luksemburg, Poola, Itaalia ja Soome.

Autoriõiguste direktiivi kehtestamise eesmärgiks on tagada internetis sisutootjatele õiglane autoritasu ja kaitsta igaühe loomevabadust internetis ning tagada loomesisu parem kättesaadavus kogu Euroopa Liidus.

1 Kommentaar
Inline Feedbacks
View all comments
Tont
3 aastat tagasi

Selle direktiivi eest oleme suures osas “tänuvõlglased” El i digivolinikule Eestist härra Andrus Esimesele Reformierakonnast. Huvitav, kas seal peab töö ajal kaine olema või võib vähesel määral seemneid siiski süüa ??