Noortaluniku toetust soovib saada kaheksa läänlast

Tarmo Õuemaa

tarmo@le.ee

Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetuse soovijatelt laekus PRIAle hiljuti lõppenud taotlusvoorus Läänemaalt kaheksa taotlust kokku 319 982 euro saamiseks.

Üle Eesti tuli 182 taotlust ligi 7,3 miljoni euro saamiseks, kuid toetuste määramiseks on tänavu eelarves 5 mln eurot.

Maaelu arengukava toetus noortalunikele on mõeldud selleks, et aidata kaasa põlvkondade vahetusele põllumajanduses. Toetus aitab noortel tegevust alustada ning ühtlasi suureneb maal kaasaegsete teadmiste ja kogemustega põllumajandustootjate arv.

Noortaluniku toetust on võimalik saada kuni 40-aastastel (k.a) põllumajanduses alustavatel vastava hariduse või töökogemusega ettevõtjatel kuni 40 000 eurot. Enamik taotlejaist soovibki toetust maksimaalses summas. Toetusest vähemalt 50% tuleb kasutada põhivara jaoks (ehitised-rajatised, masinate ja seadmete ost, loomade soetamine jne).

Populaarsemateks tegevusvaldkondadeks, mille jaoks soovib toetust ligi 80 ettevõtjat, on teravilja ja muude taimekultuuride kasvatus – sh õlikultuurid, kaunviljad, köögivili, heinaseeme. Puuvilja- ja marjakasvatusega tahab tegeleda üle 20 ettevõtja. Üle 30 noortaluniku tahab kasvatada veiseid, sama paljud mesilasi; ligi paarkümmend hakkavad pidama lambaid-kitsi. Vähem on neid, kes plaanivad linnukasvatust, hobuste või piimalehmade pidamist. Üksikud soovivad kasvatada vürtsi-, maitse- ja ravimtaimi ning viinamarju.

Kuivõrd soovitud toetuste summa ületab eelarvet, määrab PRIA toetused nõuetekohastele taotlustele antud hindepunktide abil saadud paremusjärjestuse põhjal. Hindamiskriteeriumid on kirjas meetme määruse lisas.

Otsused kinnitab  PRIA hiljemalt 19. novembriks ning maksab seejärel välja 75% määratud toetuse summadest. Määrus sätestab nõuded toetuse abil äriplaani elluviimise tähtaegade ja aruandluse esitamise kohta, millest sõltub ka toetuse teise osa väljamaksmine.

Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetust rahastatakse Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist ja Eesti riigieelarvest. Käesolev taotlusvoor oli käimasoleval rahastusperioodil kolmas, kokku on noortaluniku toetuse maksmiseks planeeritud 22,1 miljonit eurot.

 

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments