0

Ridala valla ja Haapsalu linna üldplaneeringute ülevaatamine

Lääne Elu

info@le.ee

Haapsalu linnavolikogu vaatas 25.05.2018 üle Ridala vallavolikogu 18.02.2010. a otsusega nr 38 ja Haapsalu linnavolikogu 24.11.2006. a otsusega nr 84 kehtestatud üldplaneeringud ja neid muutvad detailplaneeringud ning luges need volikogu otsusega nr 69 kehtivateks, kinnitas Ridala valla ja Haapsalu linna üldplaneeringute üle vaatamise aruanded.
Üldplaneering on kehtiv koos üldplaneeringut muutvate detailplaneeringutega, mis on Ridala vallavolikogu poolt kehtestatud pärast 18.02.2010. a ja Haapsalu linnavolikogu poolt kehtestatud pärast 24.11.2006. a.