0

AS Haapsalu Veevärk teatab

Lääne Elu

info@le.ee

10Lugupeetud elanikud!
Anname teada, et seoses Haapsalu ning Uuemõisa vee- ja kanalisatsioonitorustike ning reoveepuhasti rekonstrueerimisega jätkab AS Viimsi Keevitus kaevetöödega Niine tn (vahemikus Lihula mnt kuni Pihlaka tn). Palume jälgida ajutist liikluskorraldust. Tänav on ehitustööde ajal suletud päevasel ajal. Õhtul ja öösel on tänav lahti. Planeeritud ehitustööde aeg on 13.–16. veebruar. Lõplik taastamine mai–juuni 2018. Tööde eest vastutab AS Viimsi Keevitus, Veera Petrova, tel 591 2477 ja järelevalvet teeb OÜ Vihmer, Margus Maripuu, tel 503 9789. Tööde tellija on AS Haapsalu Veevärk.

AS Haapsalu Veevärk10