Haapsalu linnavolikogu 6. istungi teade

Kylaline

info@le.ee

Haapsalu linnavolikogu 6. istung on reedel, 26. jaanuaril kell 14 volikogu saalis, Posti 34.
Päevakord:
1. Haapsalu linna munitsipaalharidusasutuste personali palgakorraldus.
2. Loa andmine rahaliste kohustuste võtmiseks.
3 Loa andmine rahaliste kohustuste võtmiseks ja riigihanke korraldamiseks.
4. Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise Lääne maakonna II taotlusvooru taotluse omafinantseeringu garanteerimine.
5. Toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetavate jooksval kuul tasumisele kuuluvate alalise eluruumi alaliste kulude piirmäärad.
6. Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord.
7.Sotsiaalteenuste osutamise üldine kord.
8. Loa andmine vara otsustuskorras võõrandamiseks (Haava tn 19a, Haapsalu).
9. Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu algatamine (Niine tn 49, Haapsalu linn).
10. Haapsalu linnavara valitsemise kord.
11. Vapimärgi andmine ja aukodaniku nimetamine.
12. Linnavalitsuse infotund.

Jaanus Karilaid
volikogu esimees

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments